Priemysel sa v marci stále niesol na relatívne pozitívnej rastovej vlne a do plusu sa vrátil už aj v medziročnom porovnaní. Výdatne k tomu prispieva jeho kľúčový sektor– výroba áut, ktorá po čiastočnom uvoľnení úzkych hrdiel postupne uzatvára medzeru/výpadok v produkcii.  Nemalou mierou však k návratu priemyslu do plusu v medziročnom porovnaní prispieval aj priaznivý bázicky efekt. Ten sa prejavoval predovšetkým práve v automobilovom priemysle, ale aj v energetike, či petrochemickom priemysle. Naopak, s problémami už niekoľko mesiacov zápasí výroba spotrebnej elektroniky, slabší marec majú za sebou aj výrobcovia ostatných elektrických zariadení, či potravinári.

Podľa údajov Štatistického úradu sa produkcia slovenského priemyslu v marci zvýšila o 1,6% (sezónne očistené). Priemysel tak obnovil medziročný rast produkcie (o 2,5%), po tom, čo vo februári medziročne klesal o 4,7%. Pomohol mu k tomu aj pomerne silný bázicky efekt v automobilovom priemysle a energetike. Štatistický úrad z dôvodu dôverných údajov v závere minulého roka prestal zverejňovať čísla domácej energetiky a ťažby, negatívny príspevok týchto dvoch odvetví k medziročnému rastu priemyslu sa však v marci zmiernil už len na 0,4 pb., ešte v januári pritom dosahoval takmer 5 pb. Podľa našich prepočtov bol tak medziročný pokles energetiky a ťažby už len zanedbateľný (okolo 2%). V oboch prípadoch však produkcia za obdobím spred pandémie stále výrazne zaostáva (v energetike predpokladáme o viac ako 20%) a zmiernenie medziročného poklesu je najmä výsledkom bázického efektu – slabých čísel energetiky od vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu.

Bázické efekty pomáhali v návrate do plusu v medziročnom porovnaní aj najväčšej časti priemyslu – spracovateľskému priemyslu. Jeho produkcia sa medziročne v marci zvýšila o 3,4%, zatiaľ čo ešte vo februári medziročne klesala o -2,0%. A hoci produkcia spracovateľského priemyslu sa pomerne citeľne zvyšovala aj medzimesačne (klesala len v 3 odvetviach – spotrebnej elektronike, výrobe elektrických zariadení a vo výrobe potravín), dôvody obnovenia jeho medziročného rastu je potrebné hľadať predsa len predovšetkým v nižšej porovnávacej báze z marca minulého roka. Za marcom 2019 produkcia spracovateľského priemyslu stále ľahko zaostávala (o 0,4%).

Po (čiastočnom) uvoľnení úzkych hrdiel postupne napĺňajú svoje výrobné kapacity slovenské závody automobiliek. Ich produkcia sa zvyšuje už 5 mesiacov v rade (po zohľadnení sezóny). Napriek tomu, za svojim maximom stále ešte zaostáva o približne desatinu. Priemer predpandemického roka však už (i vďaka navýšeniu výrobných kapacít) prevýšila v marci o približne 5% a v medziročnom porovnaní bola vyššia až o 15,6%. Dôvodom dvojciferného medziročného rastu bol najmä minuloročný jarný výpadok produkcie, keď vojnový konflikt na Ukrajine priniesol so sebou na krátko aj nové úzke hrdlá napríklad v podobe chýbajúcich káblových zväzkov.

Zvoľnenie tlaku na ceny energií pomohlo slovenským hutníkom. Ich produkcia sa v marci opäť ľahko zvýšila (už tretí mesiac v rade) a jej medziročný rast sa  zrýchlil už na 4,9% (najrýchlejší medziročný rast o novembra 2021). Relatívne úspešný mesiac majú za sebou i slovenskí strojári, ktorí zaznamenali pomerne silný medzimesačný nárast produkcie. Ani to im však nestačilo k návratu do plusu aj v medziročnom porovnaní a za marcom minulého roka ich produkcia stále zaostávala o 1,1%. Podobné sme mohli pozorovať aj u výrobcov chemikálií (-16,1% medziročne), výrobcov výrobkov z gumy, plastov a výroby stavebných materiálov (-2,1%), či v drevospracujúcom priemysle (-12,8%). Naopak, silný medzimesačný nárast produkcie pomohol vrátiť do plusu produkciu volatilného petrochemického priemyslu (20,4%), ktorému navyše pomáhal aj priaznivý bázicky efekt (údržba výrobných zariadení v marci minulého roka).

Slabší mesiac majú za sebou opäť výrobcovia spotrebnej elektroniky, ktorí dlhodobo zápasia so stratou mzdovej konkurencieschopnosti. Ich produkcia i v marci ďalej klesala a medziročne bola nižšia až o 24,8%. V marci sa nedarilo ani ostávajúcej časti elektrotechnického priemyslu – výrobe elektrických zariadení, ktorej produkcia klesala medzimesačne i medziročne (o 1,1%). Slabý mesiac majú za sebou aj potravinári, ktorých produkcia sa citeľne medzimesačne znížila a medziročne bola nižšia až o 10,5%.

Priemysel v prvom štvrťroku prekvapoval skôr príjemne. Uvoľnenie úzkych hrdiel pomohlo reštartovať kľúčový automobilový priemysel, ktorého produkcia sa vracia do normálu, uvoľnenie energetickej krízy zase reštartovalo produkciu hutníkov. Jemne za očakávaniami naopak zaostávali strojári (napriek silnejšiemu marcu), či výrobcovia spotrebnej elektroniky. Akokoľvek, priemysel v úvode roka, podporený i marcovými silnými číslami, prináša jednoznačne pozitívne riziko do našej pôvodnej  predikcie rastu HDP v prvom štvrťroku tohto roka (0,8%).

Výhľad

Vojna na Ukrajine, rekordne vysoká inflácia, ale aj efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov by mohli stále nahlodávať kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu. Výhľad priemyslu na nadchádzajúce mesiace ale ostáva relatívne pozitívny. Nálada v domácom priemysle sa v apríli ďalej zlepšovala a vyšplhala sa na takmer ročné maximum. Na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov už pritom bola podporená aj v zlepšení objednávok. Stabilizácia energetického šoku a postupné zotavenie externého dopytu by tak mali smerom k záveru roka pomáhať aj slovenskému priemyslu, ktorý by sa mal už stabilne vyhrabať z červených čísel. V medziročnom porovnaní bude od jari čísla priemyslu vylepšovať i bázicky efekt (nízka porovnávacia báza) v energetike, ktorej produkciu by navyše mal podporiť aj nový 3. blok JE Mochovce. 

V kľúčovom automobilovom priemysle budú naďalej hrať dôležitú rolu úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch. Tie by sa mohli ostať (v porovnaní s jarou minulého roka) aspoň čiastočne uvoľnené, naďalej však budú narúšať produkciu slovenských závodov automobiliek a prispievať k zvýšenej volatilite produkcie tejto časti priemyslu. Prípadné problémy automobilového priemyslu by aj v ostávajúcich mesiacoch roka mali ostávať najmä na strane ponuky (dodávok). Dočasne by pritom mohli produkciu znižovať aj prípravy automobiliek na novú produkciu, ktorej pozitívne efekty by sa mohli naopak pozitívne prejavovať od druhej polovice roka.                            

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank