Daňový kalendár na rok 2022 (zoznam)

Daňový kalendár slúži hlavne firmám a podnikateľom. Poskytuje im podrobný prehľad o mesačných, štvrťročných a ročných termínoch splatnosti rôznych druhov daní, daňových preddavok, sociálnych a zdravotných odvodov či osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach.

Daňový kalendár
Daňový kalendár v roku 2022. (Ilustračné foto: Freepik)

Daňový kalendár a dátumy jednotlivých daňových a odvodových povinností nájdete v prehľadnej tabuľke podľa mesiacov v roku. Tie rozbalíte po kliknutí na tlačidlo, ktoré je danému mesiacu pridelené. Jednotlivé sekcie potom obsahujú dôležité daňové a odvodové termíny.