Zamestnanec si svoju odmenu dohaduje v zmluve spravidla v podobe hrubej mzdy. Na účet mu ale príde oveľa menej peňazí. Výpočet čistej mzdy totiž počíta s tým, že svoju časť z výplaty si zoberie zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa a Finančná správa SR.

Niektorí ľudia ale môžu ušetriť vďaka rôznym daňovým a odvodovým úľavám od štátu. Na rozdiel od sadzby sociálnych a zdravotných odvodov sa každý rok menia práve daňové veličiny, ktoré si ľudia môžu uplatňovať. Meniť sa budú aj od januára 2022.

Redakcia portálu Finsider preto pripravila jednoduchý prehľad o tom, ako bude vyzerať výpočet základnej čistej mzdy v budúcom roku 2022, o koľko si ľudia prilepšia, koľko peňazí si vezme štát a ako daňové úľavy zvyšujú čistú mzdu.

Odvody v roku 2022

Z hrubej mzdy, ktorú zamestnávateľ vypláca zamestnancovi odchádzajú ako prvé zdravotné a sociálne odvody. Odvádza ich účtovník alebo mzdové oddelenie vo firmách. Odvody v podstate platí zamestnanec zo svojej hrubej mzdy. Zamestnávateľ ich tiež počíta podľa hrubej mzdy pracovníka, ale reálne ich musí platiť z vlastného vrecka.

Sociálna poisťovňa:

Do sociálnej poisťovne spolu z hrubej mzdy odchádza dokopy 34,60 percenta. Zamestnanec platí zo svojej mzdy 9,40 percenta. Peniaze idú na nemocenské a dôchodkové poistenie či poistenie v nezamestnanosti. Zamestnávateľ odvádza ďalších 25,20 percenta z hrubej mzdy. Okrem rovnakých poistení, ktoré platí aj zamestnanec, firma posiela peniaze aj na garančné a úrazové poistenie či do rezervného fondu.

V rámci sociálneho poistenia však existuje takzvaný maximálny vymeriavací základ. Inak povedané, odvody sa v budúcom roku platia len z príjmu na úrovni 7 931 eur a menej. Zarobené peniaze navyše sú od sociálnych odvodov oslobodené. Výnimkou je len úrazové poistenie, ktoré platí firma. Do tohto fondu sa platia odvody zo skutočnej hrubej mzdy bez ohľadu na jej výšku. Maximálny vymeriavací základ sa naň nevzťahuje.

Zdravotná poisťovňa:

Povinné odvody sa platia aj do zdravotnej poisťovne zamestnanca. V tomto prípade ale neplatí ani minimálny a ani maximálny vymeriavací základ. Firma platí zdravotné poistenie z reálnej hrubej mzdy bez ohľadu na jej výšku. Zamestnávateľ platí za svojho pracovníka desať percent z hrubej mzdy. Zamestnanec odvádza zase štyri percentá. Výnimkou sú len zamestnanci so zdravotným postihnutím, ktorí platia polovičnú sadzbu (2 %).

Výpočet čistej mzdy v roku 2022
Výpočet čistej mzdy v roku 2022 bude takmer rovnaký. (zdroj: Freepik)

Dane a daňové úľavy

Keď je hrubá mzda očistená o sociálne a zdravotné odvody, je na rade zdaňovanie. Zamestnanci zo svojho platu, ktorý je už očistený o odvody a nezdaniteľné minimum, odvádzajú 19-percentnú daň.

Nezdaniteľná časť základu dane 2022:

Štát ľuďom umožňuje si mesačne alebo raz ročne uplatniť takzvanú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. To v praxi znamená, že časť príjmu je od dane oslobodená. Od januára budúceho roka je táto suma na úrovni 381,60 eura mesačne a 4 579,26 eura ročne. Celú sumu si môžu uplatňovať ľudia, ktorí v budúcom roku zarobia 20 235 a menej. Ak zarobia viac, nezdaniteľná časť sa s čoraz vyšším príjmom znižuje až k nule.

Daňový bonus na deti 2022:

Zamestnanci s deťmi si môžu v mesačnej výplate uplatniť aj daňový bonus na dieťa. Táto veličina v zásade zvyšuje čistú mzdu, pretože znižuje samotný preddavok na daň. Daňový bonus tiež znižuje daňovú povinnosť podnikateľom pri podávaní daňového priznania. Od júna tohto roka je rozdelený do troch kategórií podľa veku dieťaťa.

Každá z troch súm sa bude od januára zvyšovať. Od januára budúceho roka stúpne bonus na deti do šesť rokov veku na úroveň 47,14 eura mesačne. Daňový bonus na deti od šesť do 15 rokov veku bonus stúpne na úroveň 43,60 eura mesačne. Bonus na deti staršie ako 15 rokov dosiahne 23,57 eura.

Daňový bonus si uplatňuje vždy len jeden z rodičov, ktorý žije s dieťaťom v jednej domácnosti a jeho ročný príjem je minimálne šesťnásobok minimálnej mzdy. V budúcom roku pôjde o sumu 3 876 eur. Nárok na bonus trvá až do 25. roku života dieťaťa, ak zároveň navštevuje strednú alebo vysokú školu.

Daň z príjmu (výpočet čistej mzdy):

Zamestnanec platí mesačne aj takzvaný preddavok na daň na úrovni 19 percent. Firma túto sadzbu strháva z hrubej mzdy, od ktorej odpočíta, zdravotné odvody, sociálne odvody a nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Pracujúci takto platí len preddavok na daň, pretože počas ročného zúčtovania si môže uplatňovať daňové bonusy alebo jednu z nezdaniteľných častí. Inak povedané, za odpracovaný rok mu môže vzniknúť daňový preplatok alebo nedoplatok.

Výpočet čistej mzdy 2021 verzus 2022 (príklad)

Zamestnanec zarobí mesačne 900 eur v hrubom. Zároveň si mesačne uplatňuje daňový bonus na dieťa do šesť rokov veku a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Zamestnanec nemá zníženú sadzbu na zdravotné poistenie.

Časť mzdy20222021
Hrubá mzda900 €900 €
Zdravotné odvody zamestnanca36 €36 €
Zdravotné odvody zamestnávateľa90 €90 €
Sociálne odvody zamestnanca84,60 €84,60 €
Sociálne odvody zamestnávateľa226,80 €226,80 €
Cena práce1 216,80 €1 216,80 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka381,60 €375,95 €
Daňový bonus na dieťa do 6 rokov47,14 €46,44 €
Daň z príjmu28,44 €30,22 €
Čistá mzda750,96 €749,18 €
Výpočet: Finsider

Pozrite si rozpis a výpočet základnej čistej mzdy podľa vašej hrubej mzdy. Jednotlivé príklady základnej čistej mzdy otvoríte kliknutím na tlačidlo s konkrétnou sumou.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: