Výpočet čistej mzdy – 1 000 eur

Časť mzdySuma
Hrubá mzda1 000 €
Zdravotné odvody zamestnanca40 €
Zdravotné odvody zamestnávateľa100 €
Sociálne odvody zamestnanca94 €
Sociálne odvody zamestnávateľa252 €
Cena práce1 352 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka381,60 €
Daň z príjmu92,03 €
Čistá mzda773,96 €
Výpočet: Finsider/výpočet čistej mzdy