Priemerná mzda na Slovensku

Priemerná mzda na Slovensku podľa odvetví v roku 2022

OdvetvieSuma (v €)
Hospodárstvo SR úhrnom1 304
v tom: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov1 009
z toho: poľnohospodárstvo989
Priemysel1 373
ťažba a dobývanie
priemyselná výroba1 352
dodávka elektriny, plynu, pary2 106
dodávka vody
Stavebníctvo914
Veľkoobchod a maloobchod1 233
Doprava a skladovanie1 244
Ubytovacie a stravovacie služby764
Informácie a komunikácia2 254
Finančné a poisťovacie činnosti2 247
Činnosti v oblasti nehnuteľností1 198
Odborné, vedecké a technické činnosti1 484
Administratívne služby1 052
Verejná správa a obrana, povin. sociálne zabezpečenie1 800
Vzdelávanie1 213
Zdravotníctvo a sociálna pomoc1 430
Umenie, zábava a rekreácia1 133
Ostatné činnosti860
Zdroj: ŠÚ SR/Priemerná mzda na Slovensku