Priemerná mzda na Slovensku

Priemerná mzda na Slovensku podľa odvetví v roku 2021

OdvetvieSuma (v €)
Hospodárstvo SR úhrnom1 211
v tom: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov933
z toho: poľnohospodárstvo929
Priemysel1 289
ťažba a dobývanie1 344
priemyselná výroba1 268
dodávka elektriny, plynu, pary1 995
dodávka vody1 173
Stavebníctvo818
Veľkoobchod a maloobchod1 119
Doprava a skladovanie1 125
Ubytovacie a stravovacie služby688
Informácie a komunikácia2 126
Finančné a poisťovacie činnosti2 066
Činnosti v oblasti nehnuteľností1 126
Odborné, vedecké a technické činnosti1 336
Administratívne služby966
Verejná správa a obrana, povin. sociálne zabezpečenie1 715
Vzdelávanie1 159
Zdravotníctvo a sociálna pomoc1 395
Umenie, zábava a rekreácia1 008
Ostatné činnosti782
Zdroj: ŠÚ SR/Priemerná mzda na Slovensku