Priemerná mzda na Slovensku

Priemerná mzda na Slovensku podľa odvetví v roku 2020

OdvetvieSuma (v €)
Hospodárstvo SR úhrnom1 133
v tom: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov872
z toho: poľnohospodárstvo896
Priemysel1 188
ťažba a dobývanie1 267
priemyselná výroba1 165
dodávka elektriny, plynu, pary1 927
dodávka vody1 093
Stavebníctvo760
Veľkoobchod a maloobchod1 029
Doprava a skladovanie1 084
Ubytovacie a stravovacie služby613
Informácie a komunikácia1 967
Finančné a poisťovacie činnosti1 969
Činnosti v oblasti nehnuteľností1 025
Odborné, vedecké a technické činnosti1 281
Administratívne služby937
Verejná správa a obrana, povin. sociálne zabezpečenie1 653
Vzdelávanie1 119
Zdravotníctvo a sociálna pomoc1 226
Umenie, zábava a rekreácia919
Ostatné činnosti727
Zdroj: ŠÚ SR/Priemerná mzda na Slovensku