Priemerná mzda na Slovensku

Priemerná mzda na Slovensku podľa odvetví v roku 2019

OdvetvieSuma (v €)
Hospodárstvo SR úhrnom1 092
v tom: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov824
z toho: poľnohospodárstvo820
Priemysel1 171
ťažba a dobývanie1 240
priemyselná výroba1 153
dodávka elektriny, plynu, pary1 836
dodávka vody1 056
Stavebníctvo746
Veľkoobchod a maloobchod1 002
Doprava a skladovanie1 072
Ubytovacie a stravovacie služby658
Informácie a komunikácia1 922
Finančné a poisťovacie činnosti1 941
Činnosti v oblasti nehnuteľností1 004
Odborné, vedecké a technické činnosti1 210
Administratívne služby948
Verejná správa a obrana, povin. sociálne zabezpečenie1 523
Vzdelávanie1 034
Zdravotníctvo a sociálna pomoc1 128
Umenie, zábava a rekreácia909
Ostatné činnosti720
Zdroj: ŠÚ SR/Priemerná mzda na Slovensku