Priemerná mzda na Slovensku

Priemerná mzda na Slovensku podľa odvetví v roku 2018

OdvetvieSuma (v €)
Hospodárstvo SR úhrnom1 013
v tom: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov774
z toho: poľnohospodárstvo763
Priemysel1 119
ťažba a dobývanie1 167
priemyselná výroba1 103
dodávka elektriny, plynu, pary1 749
dodávka vody989
Stavebníctvo713
Veľkoobchod a maloobchod933
Doprava a skladovanie1 004
Ubytovacie a stravovacie služby595
Informácie a komunikácia1 849
Finančné a poisťovacie činnosti1 857
Činnosti v oblasti nehnuteľností963
Odborné, vedecké a technické činnosti1 121
Administratívne služby900
Verejná správa a obrana, povin. sociálne zabezpečenie1 311
Vzdelávanie920
Zdravotníctvo a sociálna pomoc1 013
Umenie, zábava a rekreácia807
Ostatné činnosti672
Zdroj: ŠÚ SR/Priemerná mzda na Slovensku