Priemerná mzda na Slovensku

Priemerná mzda na Slovensku podľa odvetví v roku 2017

OdvetvieSuma (v €)
Hospodárstvo SR úhrnom954
v tom: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov735
z toho: poľnohospodárstvo729
Priemysel1 046
ťažba a dobývanie1 066
priemyselná výroba1 031
dodávka elektriny, plynu, pary1 661
dodávka vody922
Stavebníctvo670
Veľkoobchod a maloobchod866
Doprava a skladovanie960
Ubytovacie a stravovacie služby576
Informácie a komunikácia1 719
Finančné a poisťovacie činnosti1 748
Činnosti v oblasti nehnuteľností936
Odborné, vedecké a technické činnosti1 072
Administratívne služby887
Verejná správa a obrana, povin. sociálne zabezpečenie1 215
Vzdelávanie879
Zdravotníctvo a sociálna pomoc945
Umenie, zábava a rekreácia737
Ostatné činnosti618
Zdroj: ŠÚ SR/Priemerná mzda na Slovensku