Priemerná mzda na Slovensku

Priemerná mzda na Slovensku podľa odvetví v roku 2016

OdvetvieSuma (v €)
Hospodárstvo SR úhrnom912
v tom: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov718
z toho: poľnohospodárstvo702
Priemysel998
ťažba a dobývanie1 089
priemyselná výroba979
dodávka elektriny, plynu, pary1 626
dodávka vody916
Stavebníctvo651
Veľkoobchod a maloobchod830
Doprava a skladovanie904
Ubytovacie a stravovacie služby554
Informácie a komunikácia1 739
Finančné a poisťovacie činnosti1 747
Činnosti v oblasti nehnuteľností910
Odborné, vedecké a technické činnosti990
Administratívne služby885
Verejná správa a obrana, povin. sociálne zabezpečenie1 155
Vzdelávanie830
Zdravotníctvo a sociálna pomoc908
Umenie, zábava a rekreácia695
Ostatné činnosti598
Zdroj: ŠÚ SR/Priemerná mzda na Slovensku