Ministerstvo financií pokračuje v obmene vedenia Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). Novým členom štatutárneho orgánu bude Peter Dávid. Zastávať má aj funkciu vedúceho zamestnanca. Jeho vymenovanie už odobrila Národná banka Slovenska.

Tá nedávno súhlasila aj s vymením Tomáša Takácsa, ktorý sa stal námestníkom generálneho riaditeľa pre obchodný úsek a Rolanda Štadlera, ktorý je podpredsedom predstavenstva a námestníkom generálneho riaditeľa pre ekonomický úsek a úsek správy obchodov.