Počet dôchodcov sa neustále zvyšuje, no rovnakým tempom nerastie aj počet pracujúcich. V budúcnosti to môže narobiť vážne problémy vo verejných financiách. V roku 2070 by podľa Európskej komisie mali výdavky na dôchodky, na zdravotnú starostlivosť či sociálnu opateru starších dosiahnuť až 25 percent hrubého domáceho produktu.

„K zmierneniu týchto dopadov môže prispieť úprava dôchodkového systému, pritiahnutie zahraničnej pracovnej sily či komplexnejšia rodinná politika,“ vraví analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Podobnú situáciu podľa neho sledujeme aj v projekciách pre Slovensko, kde existuje síce predpoklad jemne rastúcej, aj keď stále nízkej, miery pôrodnosti (z 1,56 v roku 2019 na 1,67 v roku 2070). „Avšak správa predpokladá zvyšovanie očakávanej dĺžky života až k veku 84 rokov u mužov a 89 rokov u žien. To prinesie rast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku a zároveň zmenšenie pracovnej sily (z 2,68 mil. v 2019 na 1,81 mil. v roku 2070). Podľa projekcií k zlepšeniu neprispeje ani (čistá) imigrácia, ktorú Európska komisia odhaduje iba v niekoľkých tisíckach,“ tvrdí M. Horňák.