Platitelia DPH budú musieť po novom daňovému úradu oznámiť čísla účtov, ktoré používajú na účely DPH. Nové opatrenie pripravuje ministerstvo financií v spolupráci s Finančnou správou.

„Opatrenie poctivým subjektom neublíži, ale nepoctivým ešte viac obmedzí priestor na podvody,“ povedal minister financií Eduard Heger. Daňový subjekt bude mať možnosť pomocou informačného systému Finančnej správy si overiť, že platí za zdaniteľné plnenie na účet dodávateľa. Overenie bude vykonávané automatizovane.

Účtovné softvéry by mali byť po novom napojené na portál Finančnej správy. Pri zadaní nového obchodného partnera či prijatej faktúry príde automaticky k overeniu registrovaného bankového účtu dodávateľa. Ak tento dodávateľ nebude mať registrovaný účet, bude môcť podnikateľ uhradiť daň z prijatého plnenia priamo na účet Finančnej správy.

„Pripravovanou novelou sa zvyšuje istota platiteľov DPH, ktorí hradia svoje záväzky z obchodného styku svojmu dodávateľovi. Po novom budú mať možnosť overiť si, že platia za zdaniteľné plnenie na účet dodávateľa, ktorý je uvedený v informačnom systému finančnej správy,“ povedal prezident Finančnej správy Jiří Žežulka.