Ministerstvo financií pripravilo novelu zákona o účtovníctve. Tvrdí, že chce pomôcť podnikateľom. Novela by mala zjednodušiť prevádzanie účtovných dokladov z papierovej podoby do elektronickej. Podnikatelia budú môcť dokumenty skenovať bez nutnosti použiť takzvanú zaručenú konverziu.


Podnikatelia po novom nebudú musieť archivovať dokumenty v papierovej podobe, ale postačí im, ak si ich uchovajú v elektronickej podobe. „Elektronická archivácia dokumentov je niečo, čo pomôže podnikateľom, účtovníkom a v neposlednom rade aj kontrolným inštitúciám. Skladovať množstvo papierov v dnešnej dobe jednoducho nemá zmysel. Som rád, že sme nastavili pravidlá, ktoré v tomto urobili poriadok. V elektronizácii účtovných procesov nás čaká ešte veľa práce, ale aj takéto kroky sú výraznou pomocou,“ povedal štátny tajomník ministerstva financií Ľuboš Jančík.

Návrh novely zákona je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo navrhuje, aby novela bola účinná od 1. januára 2022.