Tabuľka č. 2: Koeficient podľa veku a emisnej normy

PalivoDruh vozidla vzhľadom na druh palivaEkologický koeficient vozidla
1. Akékoľvek palivoVozidlo staršie ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie (bez rozdielu druhu paliva)0,10
2. Vodík alebo kombinácia akéhokoľvek paliva a plug-In hybriduVozidlo s druhom paliva: H2, kombinácia akékoľvek palivo+PHEV (Plug-In hybrid)0,20
3. Vozidlo s iným druhom paliva ako v riadku 1 a 2 (okrem elektromobilu)Emisná normaDátum prvej evidencie*
Emisná norma Euro 1/Ido 31.12.19961,00
Emisná norma Euro 2/Iod 1.1.1997 do 31.12.20010,80
Emisná norma Euro 3/IIIod 1.1.2002 do 31.12.20060,70
Emisná norma Euro 4/IVod 1.1.2007 do 31.12.20110,60
Emisná norma Euro 5/V/EEVod 1.1.2012 do 31.8.20160,50
Emisná norma Euro 6a,b,c/VIA,B,Cod 1.9.2016 do 31.8.20200,45
Emisná norma Euro 6d/VID a novšieod 1.9.20200,40
*Kritériá dátumu prvej evidencie sa použijú len, ak sa pre motorové vozidlo nedá určiť emisná norma Euro. (Zdroj: NR SR)


Prečítajte si ďalšie články na túto tému: