Ministerstvo hospodárstvo vybralo v architektonickej súťaži víťazný návrh na vybudovanie slovenského pavilónu na svetovej výstave Expo 2025 v Japonskej Osake. Odborná porota sa rozhodlo pre dielo s názvom „Okno do Slovenska“ z dielne spoločnosti Expo Line.


Podľa ministerstva voľba výtvarno-priestorového riešenia rešpektuje slovenskú, ako aj japonskú historickú architektúru a transponuje ju do výrazného a moderného architektonického názoru. Koncepcia slovenského pavilónu by mala čiastočne využívať aj japonské stavebno-dekoratívne prvky, ktoré v minulosti ovplyvnili stavbu chrámov, hoci budovy boli jednoduché, účelné, skromné s prehnutým tvarom strechy.

V náznaku má byť prítomný aj typický vstupný portál – úvodný architektonický prvok šintóistických chrámov i vládnych komplexov. Podľa ministerstva sa Slovensko expresívnym vonkajším tvarom i pôdorysom pavilónu bude prezentovať ako dynamicky sa rozvíjajúca a moderná krajinu. Zjednocujúcim prvkom bude použitý konštrukčný i vonkajší pohľadový materiál – drevo, ktorý je tradičným stavebným materiálom tak na Slovensku, ako aj v Japonsku.

Slovenský pavilón na Expo 2025 v Osake má byť orientovaný do hlavnej promenády a stavba bude osadená tak, aby vytvárala pre návštevníkov veľkorysý relaxačný priestor so zeleňou , lavičkami a fontánkami. Pri hlavnom vstupe bude osadené pódium, ktoré bude využiteľné na hudobne produkcie a iné predstavenia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: