Skupina Uniqa v Česku a na Slovensku má nového člena predstavenstva. Siedmym členom predstavenstva sa stal dlhoročný manažér spoločnosti Jakub Mertl. Jeho novou pozíciou vo všetkých spoločnostiach, ktoré patria do skupiny Uniqa, je Chief Risk Officer (CRO).


Jakub Mertl začal pre spoločnosť Uniqa pracovať už počas vysokoškolského štúdia. Potom absolvoval trainee program v materskej spoločnosti Uniqa Insurance Group vo Viedni a v roku 2011 ako jeden z najmladších v histórii získal licenciu od Českej národnej banky na výkon funkcie zodpovedného poistného matematika.

Od roku 2015 pracoval ako zodpovedný poistný matematik aj pre Uniqa na Slovensku. Po fúzii so spoločnosťou AXA v roku 2021 mu bola zverená aj oblasť zaistenia. Doteraz pôsobil ako riaditeľ aktuariátu a zaistenia. Ako člen predstavenstva bude zodpovedný za dodržiavanie Compliance, Risk a Actuarial Function.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: