Národná banka Slovenska (NBS) pripravila novú kalkulačku na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) pri úveroch. Kalkulačka RPMN tak dokáže vypočítať, či je úver drahý alebo nie.


NBS tvrdí, že presná kalkulačka RPMN zatiaľ na Slovensku neexistovala. Aj preto výpočet RPMN doteraz sprevádzali nejasnosti. Keďže jednotlivé finančné inštitúcie počítali RPMN inak, nebol tento parameter vzájomne porovnateľný.

„Pre ochranu finančných spotrebiteľov je správny výpočet RPMN dôležitou informáciou pri rozhodovaní o poskytnutí úveru. RPMN vyjadruje reálnu cenu spotrebiteľského úveru, a preto je kľúčovým ukazovateľom pre porovnanie výhodnosti ponúkaných úverov. Okrem úrokovej miery v sebe zahŕňa aj poplatky, ktoré súvisia s úverom, ako napr. poplatok za vybavenie úveru, poistenie úveru (ak je podmienkou pre získanie výhodnejšieho úroku). Platí základné pravidlo, čím nižšie RPMN, tým je úver pre spotrebiteľa výhodnejší,“ uviedla NBS.

Kalkulačka RPMN sa nachádza na tejto stránke.