Živnostníci, ktorí si vlaňajšok podali daňové priznanie v predĺženej lehote, musia poistné v novej výške zaplatiť do 8. novembra tohto roka. Upozornila na to Sociálna poisťovňa. Podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch im poisťovňa zaslala písomne v uplynulých dňoch.


Vymeriavací základ pre platbu poistného sa zmenil viac ako 53-tisíc živnostníkom s odloženým daňovým priznaním. Viac ako 18-tisíc podnikateľom povinnosť sociálneho poistenia vznikla a viac ako 3 000 živnostníkom táto povinnosť zanikla na konci septembra tohto roka.

Povinné poistenie vzniklo tým, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za minulý rok a dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 7 266 eur. Tým, ktorí dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 7 266 eur, povinné sociálne poistenie nevzniklo, alebo im na konci septembra zaniklo.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: