Nová vláda pod vedením premiéra Ľudovíta Ódora v stredu 17. mája na svojom prvom zasadnutí vymenovala do funkcie štátnej tajomníčky ministerstva práce Annu Aftanasovú.


V roku 1989 začala svoju kariéru v Starej Ľubovni, kde zastávala pozíciu riaditeľky úradu a pôsobila až do roku 2016. Následne pokračovala na Ústredí práce, kde bola od septembra 2021 námestníčkou sekcie sociálnych vecí. Zodpovedala za oblasti ako pomoc v hmotnej núdzi, bezplatné dlhové poradne, štátne sociálne dávky a peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: