Novým riaditeľom pobočkovej siete Slovenskej sporiteľne sa stal Radoslav Plučinský. V najväčšej slovenskej banke pôsobí od roku 2011.


Radoslav Plučinský začínal v sporiteľni ako vedúci oblasti Prešov. Od septembra 2018 zastával pozíciu riaditeľa celého prešovského regiónu. Pre príchodom do Slovenskej sporiteľni Radoslav Plučinský pracoval v ČSOB a v OTP.

„Naši klienti očakávajú poradenstvo a pomoc pri zabezpečení prosperity ich financií. To dokážeme kvalitným finančným poradenstvom v našich pobočkách s využitím tabletu a Georgea, ale hlavne vďaka kolegyniam a kolegom v pobočkovej sieti, ktorí sú pre mňa najdôležitejším článkom našej vízie tvoriť moderné finančné zdravie pre našich klientov,“ povedal Radoslav Plučinský.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: