Od 1. júna tohto roka sprístupní Sociálna poisťovňa zamestnávateľom informácie o jeho zamestnancoch, ktoré sú potrebné na určenie obdobia, počas ktorého nie je zamestnanec povinný platiť poistné na niektoré druhy poistení. Sociálne poisťovňa o tom informovala na svojej webovej stránke.


Týka sa to najmä povinnosti platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti z dôvodu priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, vrátane dňa vydania rozhodnutia o priznaní tohto dôchodku bez súhlasu zamestnanca.

Ide o novú povinnosť Sociálnej poisťovne vo vzťahu k zamestnávateľom. Uvedené informácie budú automaticky sprístupnené pre zamestnávateľov v systéme elektronických služieb Sociálnej poisťovne ako ďalší prehľadový formulár.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: