Sprostredkovateľom, obchodníkom s cennými papiermi a lízingovým spoločnostiam sa nepáči, že by sa mal rozšíriť okruh subjektov, ktoré musia platiť osobitný odvodu z podnikania a zároveň by sa mal tento odvod zvýšiť. Takýto návrh predložil do Národnej rady SR predseda Ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO).


Asociácia leasingových spoločností Slovenskej republiky, Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP), Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) a Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) preto spísali spoločné stanovisko, v ktorom vyjadrili „vážne výhrady k spôsobu prípravy predmetného návrhu novely, ako aj k jeho samotnému obsahu.“

Asociáciám sa nepáči, že tento „návrh priamo a výrazne zasahuje do daňovo-odvodového zaťaženia stoviek subjektov pôsobiacich na území Slovenskej republiky a zároveň zasahuje vyše dvadsať tisíc podnikajúcich subjektov pôsobiacich na finančnom trhu.“ Na poslaneckom návrhu kritizujú aj to, že odvod sa týka len finančných spoločností, ktoré majú sídlo na Slovensku, no zahraničné firmy ho platiť nemusia, čo považujú za diskrimináciu slovenských firiem.

Asociácie tomuto návrhu vytýkajú aj to, že ho nikto nekonzultoval so subjektmi, ktorých sa týka a má dopad na ich podnikanie. Rovnako nebol konzultovaný ani s Národnou bankou Slovenska, ktorá dohliada na finančný trh na Slovensku.

„Postupom pána poslanca JUDr. Vetráka, PhD. sa podstatným spôsobom obchádza štandardné pripomienkové konanie, ktorého účelom je kvalitný legislatívny proces a zároveň zachovanie sociálneho zmieru v rámci tripartity, porušujú sa legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov a v neposlednom rade i záväzky obsiahnuté v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky,“ tvrdia asociácie v spoločnom vyhlásení.

Poslanca M. Vetráka preto žiadajú, aby tento návrh stiahol a aby sa začala verejná a odborná diskusia a súvisiace rokovania, ktoré zastrešia poverené organizácie, predovšetkým ministerstvo financií a NBS.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: