Sprostredkovateľ Stanislava Halibožeková pôsobí ako podriadený finančný agent v spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


Adresa: Veľký Slavkov 98, 05991 Veľký Slavkov

Sprostredkovateľ Stanislava Halibožeková má oprávnenie vykonávať tieto činnosti:

  • podriadený finančný agent – sektor starobného dôchodkového sporenia

Údaje sú aktuálne ku dňu: 16. 05. 2024

Konkrétneho sprostredkovateľa môžete nájsť na stránke Národnej banky Slovenska. Tam si môžete vždy overiť, aké oprávnenia má a s kým má uzatvorenú zmluvu. Takisto si môžete pozrieť, s kým spolupracoval v minulosti. Mnohí sprostredkovatelia vystupujú pod spoločnosťou s ručením obmedzeným. V takom prípade nenájdete meno konkrétneho sprostredkovateľa ale len firmu.

Zdroj: Národná banka Slovenska

Zobraziť všetkých sprostredkovateľov

Hodnotenie