Sprostredkovateľ Tamara Mihálová pôsobí ako podriadený finančný agent v spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.


Adresa: Veľké Uherce 121, 95841 Veľké Uherce

Sprostredkovateľ Tamara Mihálová má oprávnenie vykonávať tieto činnosti:

  • podriadený finančný agent – sektor prijímania vkladov
  • podriadený finančný agent – sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

Údaje sú aktuálne ku dňu: 16. 05. 2024

Konkrétneho sprostredkovateľa môžete nájsť na stránke Národnej banky Slovenska. Tam si môžete vždy overiť, aké oprávnenia má a s kým má uzatvorenú zmluvu. Takisto si môžete pozrieť, s kým spolupracoval v minulosti. Mnohí sprostredkovatelia vystupujú pod spoločnosťou s ručením obmedzeným. V takom prípade nenájdete meno konkrétneho sprostredkovateľa ale len firmu.

Zdroj: Národná banka Slovenska

Zobraziť všetkých sprostredkovateľov

Hodnotenie