Sprostredkovateľ Tomáš Šaradin pôsobí ako podriadený finančný agent v spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o.


Adresa: Dolné Dubové 39, 91952 Dolné Dubové

Sprostredkovateľ Tomáš Šaradin má oprávnenie vykonávať tieto činnosti:

  • podriadený finančný agent – sektor poistenia alebo zaistenia
  • podriadený finančný agent – sektor kapitálového trhu
  • podriadený finančný agent – sektor doplnkového dôchodkového sporenia
  • podriadený finančný agent – sektor prijímania vkladov
  • podriadený finančný agent – sektor starobného dôchodkového sporenia
  • podriadený finančný agent – sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

Údaje sú aktuálne ku dňu: 16. 05. 2024

Konkrétneho sprostredkovateľa môžete nájsť na stránke Národnej banky Slovenska. Tam si môžete vždy overiť, aké oprávnenia má a s kým má uzatvorenú zmluvu. Takisto si môžete pozrieť, s kým spolupracoval v minulosti. Mnohí sprostredkovatelia vystupujú pod spoločnosťou s ručením obmedzeným. V takom prípade nenájdete meno konkrétneho sprostredkovateľa ale len firmu.

Zdroj: Národná banka Slovenska

Zobraziť všetkých sprostredkovateľov

Hodnotenie