Vodu sme dlho považovali za samozrejmosť, už dávno to však neplatí. Je to cenná komodita, ktorú potrebujú nielen ľudia, ale aj priemysel.

Voda je zdrojom všetkého života na zemi. Nevyhnutná pre akékoľvek prežitie a bez vody všetci strádame a zomierame. Dôležitosť tejto komodity nabrala na sile v poslednom období aj pre energetický sektor. Akonáhle cítime nedostatok, tak hodnota sa zvyšuje, podobne ako s nedostatkom polovodičov.

 Nie je to tak dávno, kedy sme považovali vodu za samozrejmosť s neobmedzeným množstvom. Dnes vidíme, že to bola chyba a znižovanie výskytu vody na zemi môže zasiahnuť takmer každé priemyselné odvetvie. Bude voda kľúčová aj pri transformácii energetického sektora v období krízy? Aké možnosti máme, ak by sme chceli investovať do tejto komodity?

Závislosť energetického sektora od vody

Nedostatok vody sme pocítili v posledných rokoch z dôvodu zmeny klímy. S klesaním hladiny riek tento problém museli riešiť niektoré elektrárne. Bez dostatočného množstva vody nie je možné vyrábať energiu. Spoločnosť Uniper musela obmedziť ťažbu uhlia z dôvodu nižšej hladiny rieky Rýn, švajčiarska jadrová elektráreň musela znížiť svoj výkon, aby zabránila tomu, že rieka, ktorá ju ochladzuje, dosiahne teplotu nebezpečnú pre morský život.

Vysokú závislosť na vode vykazuje aj Nórsko a takýchto príkladov by sme určite našli viac. Je dôležité pochopiť závislosť na vode a prepojenie s energetickým sektorom, teda namieste je aj diskusia o bezpečnosti v prípade výpadku zdroju vody. Z tohto všetkého vyplýva, že hodnota vody sa v nasledujúcich rokoch bude prehlbovať, preto sa poďme pozrieť aké investičné možnosti nám ponúka táto komodita.

Investičné možnosti

Poznáme viacero „ciest“ pri ktorých by sme mohli do budúcna využiť prípadné zvyšovanie ceny vody. Prvou je nákup akcií spoločností vyrábajúcich zariadenia súvisiace s vodou. Môžeme investovať do vodárenských spoločností a environmentálnych spoločnosti. Ďalšou alternatívou sú ETF fondy, ktoré investujú do spoločností zaoberajúcich sa úpravou a čistením vody, ako aj jej distribúciou. Všetky uvedené spôsoby sú tzv. nepriamy investície.

Priamy nákup vody ako komodity nie je jednoduchý. Problémom je zakúpenie práv na vodu z vodného zdroja, ako je napríklad rieka. Vodné práva nie sú štandardizované, tak ako je to napríklad pri obchodovaní so zlatom. Neposkytujú žiadnu vnútornú hodnotu a neexistuje pre ne aktívny trh s obchodovaním. Tu môžeme hovoriť o možnosti nákupu futures na vodu, ktorý má ako taký najbližšie k priamej investícií.

American Water Works

V súvislosti s nákupom akcií zameraných na investovanie do vody sa často spomína práve spoločnosť American Water Works. Je to najväčšia verejne kótovaná vodárenská spoločnosť v USA. Jej trhová kapitalizácia je 28,5 miliardy USD a od uvedenia na burzu v roku 2008 sa cena za jednu akciu, 21,50 USD, vyšplhala približne na 153 USD za akciu. Zameriava sa na poskytovanie čistej pitnej vody a poskytovanie kanalizačných služieb. Je to ale iba jedna z mnohých variant na trhu. Pre pochopenie a správny výber investície zameranej na vzácnu komoditu je potrebné pozrieť sa podrobne na všetky faktory, ktoré by mohli zavážiť pri rozhodovaní investora.

Voda je bezpochyby investícia budúcnosti
Výkonnosť akcií spoločnosti American Water Works za posledných 5 rokov. (Zdroj: Investing)

Komentár hlavnej analytičky ProfitLevel Lucie Žárskej