Výpočet inflácie 2024: Ako sa zmenila hodnota peňazí?

Chcete vedieť, ako môže inflácia ovplyvniť hodnotu vašich peňazí? Odpoveď vám môže dať kalkulačka inflácie portálu Finsider. Do zadania kalkulačky stačí uviesť sumu, ktorú si chcete prepočítať na aktuálnu hodnotu. Následne je potrebné zadať dva roky. Kalkulačka inflácie vám následne vypočíta, akú hodnotu by mala suma z pôvodného roku v súčasnosti alebo v ľubovoľne zadanom roku.

Inflačná kalkulačka

Inflačná kalkulačka

Údaje vychádzajú z priemernej medziročnej miery inflácie, ktorú zisťuje Štatistický úrad SR. Údaje o inflácii za roky 2024 až 2026 vychádzajú z prognózy Národnej banky Slovenska.

Čo je to inflácia:

 • Ceny tovarov a služieb sa v priebehu času menia. Niektoré z nich rastú, iné zasa klesajú. O infláciu ide vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nie len k rastu cien jednotlivých položiek.
 • To v praxi vyzerá tak, že za jedno euro si ľudia v súčasnosti toho kúpia menej ako napríklad pred mesiacom. Inflácia teda v podstate znižuje hodnotu meny v priebehu času. Ľudia tento efekt pociťujú ako zdražovanie.
 • V tomto prípade sú ale ceny produktov, ktoré stoja viac peňazí, sú pri výpočte priemerného rastu cien dôležitejšie ako ceny produktov, ktoré stoja menej. Ide napríklad o ceny elektriny v porovnaní s cenou jedla.
 • Infláciu v rámci slovenského trhu zisťuje Štatistický úrad SR na základe celkových priemerných nákupných zvyklostí všetkých domácností. Pri zisťovaní sa zohľadňujú všetky tovary a služby, ktoré domácnosti spotrebovávajú.
 • Všetky tovary a služby spotrebované domácnosťami počas roka predstavujú spotrebný kôš. Porovnaním celkovej ceny koša v určitom mesiaci s jeho cenou v rovnakom mesiaci pred rokom sa získa ročná miera inflácie.
 • Kalkulačka inflácie portálu Finsider vypočíta aj to, ako sa zmenila hodnota peňazí za niekoľko rokov spätne. Stačí zadať cenu a roky, v rámci ktorých používateľa zaujíma vplyv inflácie na danú sumu.
 • Ľudia venujú väčšiu pozornosť zvyšovaniu cien ako stabilným alebo klesajúcim cenám, a zvyšovanie cien si pamätajú dlhšie. Stabilné alebo klesajúce ceny si natoľko nevšímajú, ale aj tie sa zahŕňajú do výpočtu priemernej miery inflácie.
 • Ľudia si viac všímajú ceny produktov, ktoré kupujú často a za ktoré platia priamo na mieste. Za posledné roky sa ceny niektorých často nakupovaných produktov a služieb zvýšili nad priemernú úroveň.
 • Ľudia si menej všímajú ceny produktov, ktoré kupujú menej často alebo za ktoré platia inkasom alebo trvalým bankovým príkazom. Domácnosti míňajú podstatnú časť rozpočtu na tovary a služby, ktoré kupujú menej často.
Kalkulačka inflácie
Ako môže inflácia ovplyvniť hodnotu vašich úspor? Odpoveď vám môže dať kalkulačka inflácie portálu Finsider (Ilustračné foto: Depositphotos/kalkulačka inflácie)

Kalkulačka inflácie v praxi

Inflácia teda znižuje hodnotu peňazí a ľudia si za istý obnos peňazí kúpia mene tovaru a služieb. Pre ilustračný príklad sme použili hodnotu nákupu. Okrem toho sme v príklade pozreli na to, aký môže mať inflácia vplyv na úspory. V rámci príkladov bola použitá kalkulačka inflácie portálu Finsider.

 • Rodina zaplatila za nákup tovarov a služieb ešte v roku 2015 sumu na úrovni zhruba 150 eur. O päť rokov neskôr ale už kvôli inflácii potrebovali na rovnaký nákup 162,18 eura. Za posledný rok ale bola miera inflácie vyššia, ľudia tak za rovnaký nákup, aký urobili v roku 2015 a 2020, v súčasnosti zaplatia 209,18 eura.
 • Rodina sa v roku 2010 rozhodla investovať svoje úspory vo výške 15-tisíc eur, v súčasnosti má ich investícia hodnotu 20-tisíc eur. Do úvahy ale musia zobrať vplyv inflácie na hodnotu peňazí. Keďže za rovnaké tovary a služby, za ktoré by v roku 2010 zaplatili 15-tisíc eur, by v súčasnosti potrebovali už 22 740,22 eura, ich investícia tak v skutočnosti nezarobila. Inflačná kalkulačka tak vypočítala, že súčasná hodnota úspor by musela byť o 2 740,22 eura vyššia, aby si táto rodina mohlo za ne dovoliť to, čo v roku 2010 za 15-tisíc eur.
 • Inflácia znižuje aj reálny rast platov. Ak napríklad niekto v roku 2010 zarábal v čistom 1 000 eur a dnes jeho čistá mzda dosahuje 1 500 eur, neznamená to, že dnes si žije lepšie ako pred 13. rokmi. Inflačná kalkulačka nám vypočíta, že ak si chce dnes niekto kúpiť rovnaké množstvo tovarov a služieb ako v roku 2010 za tisíc eur, potrebuje na to 1 516 eur. Reálna mzda tohto zamestnanca tak v skutočnosti klesla.
zisk bánk
Inflačná kalkulačka pomôže určiť, či investícia skutočne zarába (Ilustračné foto: Depositphotos)

Ako funguje inflačná kalkulačka

Kalkulačka inflácie počíta znehodnotenie peňazí na základe priemernej ročnej inflácie od roku 1990. Na výpočet používa údaje Štatistického úradu SR a pri budúcich rokoch využíva údaje z prognózy Národnej banky Slovenska. Keďže inflačná kalkulačka portálu Finsider pracuje s priemernými údajmi o inflácii, znamená to, že niektorí ľudia môžu pociťovať vyššiu infláciu a iní nižšiu. Ak napríklad niekto vynakladá väčšinu svojho príjmu na potraviny, cíti, že ceny rástli v posledných rokoch viac, ako je priemerná inflácia. Potravinová inflácia bola totiž vyššia, než je celková priemerná inflácia v ekonomike.

Kalkulačka inflácie by mala pomôcť ľuďom pri rozhodovaní sa o tom, ako budú zhodnocovať svoje peniaze. Pri investovaní platí, že zhodnotenie by malo prekonať infláciu. Inak sa naše úspory znehodnocujú. Cieľom Európskej centrálnej banky je udržiavať infláciu na dvojpercentnej úrovni. AJ keď krátkodobo môže inflácia túto hranicu výrazne prekročiť, z dlhodobého hľadiska by sa mala inflácia vrátiť na túto úroveň. To znamená, že aj inflácia môže krátkodobo prekonať zhodnotenie našej investície, no na dlhšom časovom horizonte by mala naša investícia zarábať viac, než koľko nám z úspor odkrojí inflácia,

Keďže kalkulačka inflácie počíta len mieru znehodnotenia peňazí v rokoch, môžete si toto znehodnotenie porovnať s výnosom, ktorý vám prináša investovanie. Použiť na to môžete investičnú kalkulačku portálu Finsider.