Kalkulačka paušálnych výdavkov pre živnostníkov v roku 2024

Paušálne výdavky pre živnostníkov predstavujú jednoduchú možnosť, ako si môžu zjednodušiť svoje účtovníctvo či ušetriť na daniach. Kalkulačka paušálnych výdavkov portálu Finsider na základe vášho príjmu vypočíta, akú výšku paušálnych výdavkov si môžete uplatniť.

Kalkulačka paušálnych výdavkov

Kalkulačka paušálnych výdavkov

Kalkulačka paušálnych výdavkov potrebuje na výpočet skutočnej výšky paušálnych výdavkov poznať len hrubý ročný príjem živnostníka. Po jeho vypísaní je potrebné kliknúť na tlačidlo Vypočítať a kalkulačka paušálnych výdavkov ihneď ukáže, akú výšku paušálnych výdavkov si môžete odpočítať zo svojho príjmu.

Kalkulačka paušálnych výdavkov
Kalkulačka paušálnych výdavkov živnostníkom jednoducho vypočíta sumu paušálnych výdavkov (Ilustračné foto: Depositphotos)

Čo sú paušálne výdavky?

Paušálne výdavky sa nazývajú aj výdavky percentom z príjmov. Už z ich názvu vyplýva, že si ich možno uplatniť paušálne, bez ohľadu na skutočnú výšku výdavkov. Paušálne výdavky pritom v sebe zahŕňajú všetky výdavky živnostníka na podnikanie. To znamená, že žiadne ďalšie výdavky si už zo svojho zárobku nemôže odpočítať. Jedinou výnimkou sú zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Tie sa v daňovom priznaní pripočítajú k sume paušálnych výdavkov.

Živnostníci si môžu vo forme paušálnych výdavkov odpočítať 60 percent z svojho príjmu. Ak napríklad niekto dosahuje hrubý príjem 20-tisíc eur, vo forme paušálnych výdavkov si môže odpočítať 12-tisíc eur. Okrem toho si odpočíta aj zaplatené odvody a následne aj nezdaniteľné časti základu dane. Až zo zvyšnej sumy zaplatí daň.

Vo forme paušálnych výdavkov si môže živnostník za rok odpočítať najviac 20-tisíc eur. Kalkulačka paušálnych výdavkov s týmto horným limitom automaticky počíta. Na túto hornú hranicu narazia živnostníci v prípade, ak ich ročný hrubý príjem dosiahne aspoň 33 334 eur.

Kto môže využiť paušálne výdavky?

Kalkulačka paušálnych výdavkov je určená pre živnostníkov. Zo zákona o dani z príjmov vyplýva, že paušálne výdavky sa môžu uplatniť len na príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov, príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov a na príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

Živnostník si môže uplatniť paušálne výdavky len za predpokladu, ak nie je platiteľom DPH, resp. ak je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia. Ak sa napríklad niekto počas tohto roka stane platiteľom DPH, môže pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2024 využiť ešte paušálne výdavky. No v nasledujúcom roku, ak bude stále platiteľom DPH, ich už nebude môcť využiť, ale bude si môcť odpočítať len skutočné výdavky.

Paušálne výdavky si nemožno uplatniť na príjem z prenájmu. Hoci v minulosti aj prenajímatelia mohli využiť takúto možnosť, v súčasnosti si môžu zo svojho príjmu odpočítať len skutočne vynaložené výdavky, ktoré boli spojené s prenájmom.

Na maximálnu sumu paušálnych výdavkov majú živnostníci nárok bez ohľadu na to, koľko mesiacov v roku podnikali. Ak by si niekto založil živnosť až v septembri, môže si takisto vo forme paušálnych výdavkov za tento rok odpočítať maximálne 60 percent bez ohľadu na to, že bude podnikať len štyri mesiace.

kalkulačka paušálnych výdavkov
Ilustračné foto: Depositphotos

Kalkulačka paušálnych výdavkov: príklady

Príklad 1: Živnostník dosahuje hrubý príjem 10-tisíc eur. Keďže paušálne výdavky sú na úrovni 60 percent hrubých príjmov, môže si vo forme paušálnych výdavkov odpočítať sumu 6-tisíc eur.

Príklad 2: Živnostník má v roku 2024 celkový ročný príjem z podnikania vo výške 15-tisíc eur. Jeho paušálne výdavky preto dosiahnu úroveň 9 000 eur.

Príklad 3: Podnikateľ počas roka v hrubom zarobil 20-tisíc eur. Zo svojho príjmu si preto môže odpočítať paušálne výdavky vo výške 60 percent z tejto sumy, čo je 12 000 eur.

Príklad 4: Živnostník mal ročný hrubý príjem vo výške 30-tisíc eur. Ak chce využiť paušálne výdavky, môže si zo svojho príjmu odrátať 60 percent tejto sumy, čo je 18 000 eur.

Príklad 5: Živnostník dosiahol v roku 2024 zárobok vo výške 40-tisíc eur. V tomto prípade si už nemôže odpočítať vo forme paušálnych výdavkov celých 60 percent zárobku, keďže táto suma by prekročila maximálnu úroveň paušálnych výdavkov, ale odpočítať si môže len sumu 20-tisíc eur, čo je najvyššia možná suma paušálnych výdavkov.