Mimoriadna splátka hypotéky. Koľko vďaka nej ušetríte?

S narastajúcimi úrokovými sadzbami sa znovu stáva atraktívnejšou možnosť dať mimoriadnu splátku hypotéky. Kalkulačka na mimoriadnu splátku hypotéky automaticky vypočíta, o koľko vám klesne mesačná splátka, alebo o koľko si môžete skrátiť vďaka mimoriadnej splátke splatnosť svojej hypotéky. Stačí len zadať, koľko peňazí ešte dlhujete banke, ako dlho máte úver splácať, aká je úroková sadzba, akú mimoriadnu splátku chcete na svoje úver vložiť a kalkulačka na mimoriadnu splátku hypotéky vypočíta, koľko ušetríte.

Kalkulačka na mimoriadnu splátku hypotéky

Kalkulačka na mimoriadnu splátku hypotéky

Na Slovensku je možné každoročne ku dňu výročiu zmluvy splatiť bez poplatkov 20 percent zo zvyšku úveru. Okrem toho v deň skončenia fixácie úveru je možné bez poplatkov splatiť ľubovoľne vysokú sumu. V inom čase si banka môže vypýtať poplatok najviac vo výške jedného percenta z mimoriadnej splátky.

Kalkulačka na mimoriadnu splátku hypotéky počíta automaticky s dvomi možnosťami. Tou prvou je, že si dlžník zvolí, že sa mu vďaka mimoriadnej splátke zníži mesačná splátka. Druhou možnosťou, ktorú kalkulačka na mimoriadnu splátku hypotéky zobrazuje, je, že si dlžník zvolí, že sa mu jeho mesačná splátka úveru nezmení, ale namiesto toho bude splácať úver kratšie.

Zníženie mesačnej splátky

Výhody:

  • Zníženie mesačných výdavkov: Nižšia mesačná splátka môže pomôcť dlžníkovi zlepšiť svoju likviditu a zlepšiť cashflow.
  • Flexibilita: Táto možnosť poskytuje dlžníkovi väčšiu finančnú slobodu, pretože mesačné splátky sú nižšie a dlžník môže prerozdeliť úsporu na iné výdavky.

Nevýhody:

  • Nižšia úspora na úrokoch: Zníženie mesačnej splátky znižuje celkovú úsporu na úrokoch v porovnaní s možnosťou skrátenia splatnosti úveru.

Skrátenie splatnosti úveru

Výhody:

  • Úspora na úrokoch: Skrátením splatnosti úveru dlžník ušetrí na celkových úrokoch, ktoré by inak musel zaplatiť počas dlhšej doby splácania.
  • Rýchlejšie splatenie úveru: Dlžník sa zbaví záväzku voči banke rýchlejšie, čo môže mať pozitívny vplyv na jeho finančnú situáciu a životný štandard.

Nevýhody:

  • Vyššia mesačná splátka: Skrátenie splatnosti úveru znamená, že vaša mesačná splátka neklesne. Každý mesiac tak budete platiť rovnakú sumu ako doteraz.
  • Nižšia finančná flexibilita: Keďže vám neklesne mesačná splátka, bude vám z príjmu zostávať nižšia suma. To môže predstavovať problém v prípade náhlych výdavkov alebo investícií či v prípade poklesu príjmu.
Kalkulačka na mimoriadnu splátku hypotéky
Kalkulačka na mimoriadnu splátku hypotéky vypočíta, koľko ušetríte (Foto: Freepik)

Kalkulačka na mimoriadnu splátku hypotéky: Čo si vybrať

Vo všeobecnosti platí, že ak dlžník uprednostňuje nižšie mesačné splátky a väčšiu finančnú flexibilitu, zníženie mesačnej splátky by mohlo byť pre neho vhodnejšou voľbou. Na druhej strane, ak dlžník chce ušetriť na úrokoch a rýchlejšie splatiť úver, skrátenie splatnosti úveru by mohlo byť výhodnejšie.

Pri výbere medzi týmito dvoma možnosťami je dôležité zvážiť individuálne okolnosti a finančné ciele dlžníka. Je tiež vhodné konzultovať svoju situáciu sa s finančným sprostredkovateľom, ktorý môže poskytnúť odborné rady a pomôcť pri rozhodovaní.

V každom prípade je mimoriadna splátka hypotéky zvyčajne výhodná pre dlžníka, pretože mu umožňuje znížiť svoje dlhové zaťaženie a zlepšiť svoju finančnú situáciu. Hlavnou úlohou dlžníka je rozhodnúť sa, ktorá z týchto dvoch možností najlepšie vyhovuje jeho potrebám a finančným cieľom. A práve v tomto môže pomôcť kalkulačka na mimoriadnu splátku hypotéky od portálu Finsider.

Čo treba zvážiť, ak chcete uskutočniť mimoriadnu splátku:

  • Aktuálne úrokové sadzby: Ak sú aktuálne úrokové sadzby nižšie, ako boli v čase uzavretia hypotéky, môže byť refinancovanie hypotéky alternatívou k mimoriadnej splátke. V takom prípade by dlžník mohol získať nižšiu úrokovú sadzbu a zároveň vybrať medzi znížením mesačnej splátky alebo skrátením splatnosti úveru.
  • Finančná disciplína: Ak dlžník verí, že je schopný disciplinovane investovať alebo sporiť peniaze ušetrené znížením mesačnej splátky, môže byť táto možnosť atraktívnejšia. Avšak, ak dlžník nemá silnú finančnú disciplínu, môže byť skrátenie splatnosti úveru bezpečnejšou voľbou.

Mimoriadna splátka hypotéky môže priniesť dlžníkovi značné výhody, ako je zlepšenie finančnej situácie a väčšia finančná sloboda. Pri výbere medzi znížením mesačnej splátky a skrátením splatnosti úveru je dôležité zohľadniť individuálne okolnosti a finančné ciele dlžníka, ako aj poradiť sa s odborníkom. Pri rozhodovaní každému môže pomôcť kalkulačka na mimoriadnu splátku hypotéky.

V konečnom dôsledku je rozhodnutie medzi týmito dvoma možnosťami založené na vašej preferencii a životnej situácii. Niektorí ľudia môžu uprednostňovať nižšie mesačné splátky a väčšiu finančnú flexibilitu, zatiaľ čo iní budú hľadať rýchlejšie splatenie úveru a úsporu na úrokoch. Dôležité je zvážiť všetky faktory a urobiť informované rozhodnutie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a finančným cieľom. Kalkulačka na mimoriadnu splátku hypotéky pomôžeme každému urobiť vhodné rozhodnutie.