Kalkulačka na výpočet tehotenskej dávky 2024

Kalkulačka tehotenskej dávky portálu Finsider vypočíta, akú výšku dávky dostane poistenkyňa za 30-dňový mesiac. Do kalkulačky stačí zadať hrubú mesačnú mzdu, alebo v prípade dobrovoľne poistených a samostatne zárobkovo činných osôb vymeriavací základ, z ktorého platia sociálne odvody. Tehotenské je dávka sociálneho poistenia, ktorá sa vypláca iba tehotnej žene. Nie je to tehotenské štipendium.

Kalkulačka tehotenskej dávky 2024:

Tehotenská dávka, ktorú dostanete v mesiaci, ktorý má 30 dní (€):

Komu patrí tehotenská dávka

Nárok na tehotenskú dávku má zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a tiež osoba, ktorá už nie je nemocensky poistená, ale je v ochrannej lehote, ktorá trvá maximálne sedem dní alebo osem mesiacov v prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva. Nárok má aj poistenka, ktorá má prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovského príspevku.

Nárok na tehotenskú dávku majú ženy od začiatku 13. týždňa tehotenstva, respektíve 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu. Keďže ide o novú dávku, platnosť jej nároku určuje dátum, od ktorého je účinná novela zákona. To isté platí aj pri žiadosti o spätné vyplatenie dávky. Podmienkou je nemocenské poistenie platné aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva. Popri poberaní tehotenského sa zároveň nezakazuje pracovať či podnikať.

Ženy si môžu nárok na tehotenské vybaviť cez žiadosť na webovej stránke poisťovne alebo u svojho gynekológa. Ten ju vystaví počas preventívnej prehliadky na začiatku druhého trimestra, respektíve po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva. Lekár na žiadosti vyznačí aj očakávaný deň pôrodu. Budúca matka musí potom vyplniť a podpísať takzvané „Vyhlásenie poistenky“, ktoré nájde na druhej strane tlačiva od lekára. Tlačivo potom treba poslať alebo priniesť do pobočky Sociálnej poisťovne.

Kalkulačka tehotenskej dávky 2024
Ilustračné foto: Freepik

Kalkulačka tehotenskej dávky (výška)

Tehotenské sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Výška tehotenského predstavuje 15 percent DVZ alebo PDVZ alebo úhrnu DVZ a PDVZ s tým, že výška nesmie byť nižšia ako dávka určená z desať percent maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu.

Výška tehotenskej dávky tak má aj svoju maximálnu hranicu. Od januára 2024 bude v minimálnej dennej výške 8,57 eura a v maximálnej výške 12,86 eura. Tehotná žena tak môže dostať minimálne 257,30 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 265,90 eura v mesiaci, ktorý má 31 dní. Najviac bude môcť dostať 385,90 eura v prípade, že má mesiac 30 dní, alebo 398,90 eura, ak bude mať mesiac 31 dní.

Kalkulačka tehotenskej dávky portálu Finsider má všetky tieto obmedzenia už v sebe zahrnuté. Kalkulačka tehotenskej dávky preto zohľadňuje minimálnu ako aj maximálnu výšku tejto dávky dávky.

Parametre dávky v roku 2024 (kalkulačka tehotenskej dávky):

  • Tehotenská dávka je v minimálnej dennej výške 8,57 €.
  • Tehotenská dávka je v maximálnej dennej výške 12,86 €.
  • Tehotenská dávka je za 30 dní minimálne 257,30 €.
  • Tehotenská dávka je za 31 dní minimálne 265,90 €.
  • Tehotenská dávka je za 30 dní maximálne 385,90 €.
  • Tehotenská dávka je za 31 dní maximálne 398,80 €.
kalkulačka tehotenskej dávky 2024
Kalkulačka tehotenskej dávky 2024 vypočíta jej výšku živnostníčkam i zamestnankyniam (Ilustračné foto: Freepik)

Ako a kedy sa dávka vypláca

Tehotenská dávka sa vypláca od 13. týždňa tehotenstva až do skončenia tehotenstva. Nezáleží pritom, či tehotenstvo skončí pôrodom, umelým prerušením tehotenstva alebo spontánnym potratom. Vypláca sa prednostne na účet poistenkyne v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Na jej žiadosť sa vypláca aj v prostredníctvom peňažného poukazu na výplatu alebo na účet manžela či manželky v banke.

Dávka sa vypláca spravidla do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa nemocenské vypláca. Sociálna poisťovňa ale musí mať k dispozícii aj všetky potrebné doklady a potvrdenie od lekára. Zamestnávateľovi žiadosť dodatočne predkladať nikto nemusí. Na žiadosti totiž nie sú žiadne údaje, ktoré by musel doplniť.

Žiadosť od doktora by mali ženy podľa Sociálnej poisťovne poslať hneď, aby na dávku nezabudli a po premlčacej lehote o ňu neprišli. Po pôrode alebo ukončení tehotenstva majú matky povinnosť oznámiť aj ukončenie tehotenstva. Ide o podobné tlačivo, ktoré tiež vystaví lekár. Na tlačive len potvrdí dátum ukončenia tehotenstva.