Kalkulačka: Minimálny dôchodok v roku 2024

Chcete vedieť, na akú výšku minimálneho dôchodku máte nárok? Odpoveď vám môže dať kalkulačka na výpočet minimálneho dôchodku, ktorú pripravil ekonomický portál Finsider. Do kalkulačky stačí zadať počet rokov, počas ktorých ste platili dôchodkové poistenie. Na základe toho kalkulačka vypočíta sumu minimálnej penzie, na ktorú máte nárok. Sumy na výpočet minimálneho dôchodku sú platné od 1. októbra 2023 do 30. júna 2024.

Kalkulačka minimálneho dôchodku

Kalkulačka minimálneho dôchodku

Kto má nárok na minimálny dôchodok:

Do dôchodkového systému bol od 1. júla 2015 zavedený minimálny dôchodok. Ľuďom, ktorí získajú minimálne 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia a po dovŕšení dôchodkového veku je ich priznaný dôchodok nižší ako minimálny dôchodok, tak zákon garantuje, že dostanú aspoň štátom garantovanú výšku dôchodku. Sociálna poisťovňa to urobí automaticky po tom, ako penzista požiada o dôchodok a spĺňa všetky podmienky nároku na minimálnu penziu.

Podmienky na priznanie minimálnej penzie:

 • Minimálne 30 rokov dôchodkového poistenia a dovŕšenie dôchodkového veku podľa platných pravidiel.
 • Riadna zásluhová penzia vypočítaná Sociálnou poisťovňou je na nižšej úrovni ako minimálny dôchodok.
 • Penzista musí požiadať o všetky dôchodky, na ktoré má nárok a ktoré pozná slovenská legislatíva ako je
  • starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
  • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,
  • výsluhový dôchodok,
  • invalidný výsluhový dôchodok,
  • vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
  • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
  • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera,
  • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov,
  • pri invalidnom dôchodku sa do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa aj starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.
 • Od roku 1993 sa počítajú odpracované roky, kedy penzista platil odvody zo mzdy vo výške 24,1 % priemernej mzdy.
 • Do roku 1993 sa do odpracovaných rokov započítavajú všetky bez ohľadu na to, s akej výšky sa platili odvody.
 • Za odpracovaný rok sa počíta aj obdobie, počas ktorého penzista platil dôchodkové poistenie v cudzine.
 • Počíta sa aj rok, kedy boli splnené podmienky nároku po 31. decembri 2003 alebo bol priznaný pred 1. januárom 2004.
 • Kvalifikovaným rokom je aj obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.
 • S narastajúcim počtom odpracovaných rokov sa suma minimálnej penzie zvyšuje o určené percento.
  • o 2,5 percenta za 31. až 39. rok,
  • o tri percentá za 40. až 49. rok,
  • o päť percent za 50. až 59. rok,
  • o 7,5 percenta za 60. a viac rokov.
výpočet minimálneho dôchodku
Kalkulačka na výpočet minimálneho dôchodku portálu Finsider (Ilustračné foto: Depositphotos/výpočet minimálneho dôchodku)

Výpočet minimálneho dôchodku:

Samotná výška minimálnej penzie po 30 odpracovaných rokoch sa odvíja od výšky životného minima, ktorého výška sa mení vždy v júli daného roka. Minimálny dôchodok sa od októbra 2023 počíta ako 145 percent sumy životného minima. Suma životného minima je od 1. júla 2023 na úrovni 268,88 eura mesačne. Minimálna penzia, ktorú človek dostane za 30 odpracovaných rokov, tak od 1. októbra 2023 dosahuje úroveň 389,90 eura mesačne. Za 40 odpracovaných rokov dosiahne najnižšia penzia úroveň 458,50 eura, za 45 rokov zase 498,80 eura a za 50 odpracovaných rokov je to suma 544,50 eura. Sumy. sú platné aj pre rok 2024

Minimálny dôchodok v roku 2024:

Počet odpracovaných rokovMinimálny dôchodok v roku 2024 (€)
30389,90
31396,60
32403,40
33410,10
34416,80
35423,50
36430,30
37437,00
38443,70
39450,40
40458,50
41466,60
42474,60
43482,70
44490,80
45498,80
46506,90
47515,00
48523,00
49531,10
50544,50
Výpočet minimálneho dôchodku: Finsider, ŠÚ SR (výpočet minimálneho dôchodku)