Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Koľko bude stáť poistenie zodpovednosti zamestnanca za škody v práci? Odpoveď vám môže dať kalkulačka na porovnanie cien pre poistenie zodpovednosti zamestnanca, ktorú pripravil portál Finsider v spolupráci so stránkou Najpoistenie.sk. Do zadania kalkulačky treba uviesť požadované údaje, ktorými vás kalkulačka prevedie. Vo výsledku vám kalkulačka ukáže porovnanie cien a najlacnejšiu ponuku na poistenie zodpovednosti. Z ponuky si môžete poistenie rovno aj objednať.

Kalkulačka funguje tak, že si v prvom kroku treba vybrať územnú platnosť poistenia, typ pracovnej zmluvy, poistnú sumu či druh povolania. Do zadania treba uviesť aj druh služobného vozidla, ak ho má zamestnanec na starosti. V prvom kroku sa vypĺňajú aj email či telefónne číslo. Na základe týchto údajov kalkulačka vypočíta cenu poistky a ukáže porovnanie pre poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu. Jednotlivé ponuky poisťovní zoradí od tej najlacnejšej na slovenskom trhu.

Ako funguje poistenie zodpovednosti zamestnanca

 • Poistenie zodpovednosti zamestnanca sa spravidla vzťahuje na všetko, s čím zamestnanec pracuje a za čo nesie zodpovednosť. Ide napríklad o služobný mobilný telefón, počítač, stroje, služobné vozidlo a tovar v obchode.
 • Časté sú aj škody na služobných vozidlách a mobilných telefónoch, poškodenie strojov a súčiastok pri výrobných linkách, pády drahého tovaru z regálov v predajni, poškodenie tovaru alebo jeho časti, nehody v skladoch a podobne.
 • Tento druh poistenia je možné uzatvoriť takmer pre všetky druhy povolaní. Odborníci to odporúčajú najmä ľuďom, ktorí pracujú manuálne vo výrobe, v prevádzkach s drahým tovarom a technológiami či zamestnancom so služobným autom.
 • Poistiť sa voči škode spôsobenej svojmu zamestnávateľovi môžu okrem bežných zamestnancov aj štátni zamestnanci. Sú to napríklad hasiči, policajti či členovia zboru väzenskej stráže. Poistiť sa môžu aj dohodári či agentúrni pracovníci.
 • Pri neúmyselnej škode má zamestnávateľ podľa zákona právo žiadať náhradu škody na úrovni štvornásobku jeho priemernej mesačnej mzdy. Ak bol škoda zavinená úmyselne, firma môže žiadať aj náhradu ušlého zisku.
 • Ešte viac ako štvornásobok platu môže zaplatiť zamestnanec v prípade dohody o hmotnej zodpovednosti, ktorú majú niektorí z nich zakomponovanú do pracovnej zmluvy. Tieto škody musí platiť zamestnanec podľa dohody v zmluve.
 • Zamestnanec zodpovedá len za škody, ktoré spôsobil úmyselne alebo neúmyselne. Krádež, stret so zverou alebo živelná udalosť, ktoré spôsobia škody na majetku zamestnávateľa, sú škody vyššej moci, za ktoré zamestnanec nezodpovedá.
poistenie zodpovednosti zamestnanca
Koľko bude stáť poistenie zodpovednosti zamestnanca za škody v práci? (ilustračné foto: Depositphotos)

Cena poistenia a poistná suma

 • Poistenie zodpovednosti za škodu v práci ale nie je povinné a pracujúci si ho môžu uzatvoriť dobrovoľne. Dohodnúť ho môže aj zamestnávateľ, ktorý takto poistí všetkých zamestnancov. Ide o takzvané hromadné poistenie zodpovednosti.
 • Samotné poistné sa určuje hlavne podľa výšky poistnej sumy, rizikovosti povolania, spoluúčasti či územnej platnosti. Produkty tohto poistenia na slovenskom trhu sa zároveň veľmi neodlišujú.
 • Poistná suma by mala byť nastavená vo výške štvornásobku priemerného platu zamestnanca. Pri štátnych zamestnancoch sa odporúča trojnásobok služobného platu, ktorý si môže štát nárokovať za prípadné škody v práci.
 • Poistka môže ľudí kryť aj v prípade, že majú viac zamestnaní. Výhodou je, že si v prípade viacerých pracovných úväzkov nemusia dojednávať ďalšie poistky, na všetky stačí jedna.
 • O cene poistky rozhoduje aj spoluúčasť. Stanoví sa pevnou sumou a vždy sa odpočíta od celkovej výšky vyplateného plnenia z poistnej udalosti. Čím je vyššia, tým lacnejšie je aj poistenie.
Poistenie zodpovednosti zamestnanca
Ilustračné foto: Depositphotos

Výluky a pravidlá pri služobnom vozidle

 • Medzi všeobecné výluky pre poistenie zodpovednosti zamestnanca patrí napríklad úmyselné konanie, konanie pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, strata hnuteľných vecí a finančné škody, akými sú sprenevera, pokuty, manká v pokladni, rozdiel v skladových zásobách či škody, ktoré boli spôsobené hrubou nedbanlivosťou.
 • Dopravné nehody na služobnom vozidle a poškodenie prepravovaných vecí nemusia byť v základnom balíku poistenia zodpovednosti. V tom prípade si ich zamestnanci môžu zazmluvniť ako pripoistenie.
 • Služobné vozidlo je spravidla vždy aj havarijne poistené a súčasťou zmluvy býva aj spoluúčasť. Spoluúčasť predstavuje náklady za časť škody, ktorú zaplatí majiteľ vozidla. V tomto prípade ich bude platiť zamestnanec.
 • Spoluúčasť môže byť stanovená aj pri samotnom poistení zodpovednosti zamestnanca za škodu.