Kalkulačka: Valorizácia dôchodkov v roku 2023

Chcete vedieť, ako sa vám od januára budúceho roka zvýši dôchodok? Odpoveď vám môže dať kalkulačka, ktorá počíta zvýšenie dôchodkov v roku 2023 podľa valorizácie. Do kalkulačky stačí zadať výšku poberanej dôchodkovej dávky v tomto roku. Na základe toho kalkulačka vypočíta, ako sa zvýši váš dôchodok. Kalkulačka vo výsledku ukazuje sumu, ktorú budete poberať od januára 2023.

Nasledujúca kalkulačka počíta valorizáciu dôchodkov od januára 2023. Kalkulačku na mimoriadnu valorizáciu dôchodkov od júla 2023, nájdete na tejto stránke.

Valorizácia dôchodkov v roku 2023:

Váš dôchodok v roku 2023 vzrastie na (€):

Zvýšenie dôchodkov v roku 2023 zapríčiní takzvaná valorizácia. Penzie porastú o dôchodcovskú infláciu za prvých šesť mesiacov tohto roka, ktorá dosiahla úroveň 11,8 percenta. Tento parameter každoročne zisťuje a zverejňuje Štatistický úrad SR. Dôchodcovská inflácia ukazuje, ako za prvý polrok penzistom vzrástli náklady v domácnostiach. Mechanizmus zvyšovania je preto nastavený tak, aby sa im rovnako zvýšili aj penzie.

Penzie sa zvyšujú vždy na začiatku roka

Zvýšenie dôchodkov v roku 2023 nie je výnimočné. Valorizácia totiž prebieha každý rok, vždy na jeho začiatku. Legislatíva s ňou počíta práve preto, aby štát mohol prípadné zvyšovanie cien kompenzovať rovnakým priemerným rastom poberaných dôchodkov. Súčasná inflácia pritom výrazne prekročila úroveň z minulého roka. Kým vlani rástli dôchodky len o 1,3 percenta, v tomto roku to bude o 10,5 percentuálneho bodu viac.

Valorizujú sa starobné, predčasné starobné, invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky. Nikto o valorizáciu nemusí žiadať, rast dôchodkov prebehne automaticky k 1. januáru budúceho roka. Sociálna poisťovňa bude dôchodcov o ich individuálnom zvýšení informovať a potom dávku vyplatí v jej novej výške v januárovom termíne, čo je zároveň aj nevýhodou valorizácie. Uplatňuje sa tak s ročným oneskorením.

Od januára sa ale nebudú valorizovať takzvané minimálne dôchodky, ktoré sú už druhý rok zmrazené. Sociálna poisťovňa bude ale prepočítavať zásluhový dôchodok penzistu, ktorý namiesto neho poberá minimálnu penziu. Ak po prepočte jeho zásluhový dôchodok prekročí ten minimálny, štát mu od januára penziu zvýši. Ak bude aj po prepočte nižší, dôchodca bude naďalej dostávať minimálnu penziu a nič sa nezmení.

zvýšenie dôchodkov v roku 2023
Zvýšenie dôchodkov v roku 2023 si ľahko vypočítate podľa kalkulačky. (Ilustračné foto: Pexels)

Zvýšenie dôchodkov v roku 2023 (valorizácia dôchodkov v roku 2023):

Výška dôchodku v roku 2022Suma zvýšeniaDôchodok v roku 2023
200 €o 23,70 €223,70 €
300 €o 35,50 €335,50 €
400 €o 47,30 €447,30 €
500 €o 59,10 €559,10 €
600 €o 70,90 €670,90 €
700 €o 82,70 €782,70 €
800 €o 94,50 €894,50 €
900 €o 106,30 €1 106,30 €
1 000 €o 118,10 €1 118,10 €
Výpočet redakcie Finsider podľa dôchodcovskej inflácie za prvých šesť mesiacov 2022 (zvýšenie dôchodkov v roku 2023).

Priemerný dôchodok prekročí hranicu 700 eur

Priemerný starobný dôchodok tak v budúcom roku vzrastie zo súčasných 516 eur na 585 eur v roku 2023. Penzisti s priemerným dôchodkom si tak prilepšia o 69 eur. Automatická valorizácia všetkých penzií ukrojí z budúcoročného rozpočtu takmer jednu miliardu eur. Inštitútu finančnej politiky (IFP) tiež pripomína, že podľa ich júnovej prognózy je to zhruba o 70 miliónov eur viac.

Ak sa naplnia budúcoročné inflačné očakávania o vývoji dôchodcovskej inflácie, priemerný dôchodok v roku 2025 podľa IFP prekročí hranicu 700 eur. Dôchodková inflácia by mala v budúcom roku dosiahnuť úroveň 13,8 percenta a v roku 2024 zase úroveň 2,7 percenta. „Pre štát by to znamenalo dodatočné výdavky na valorizáciu v roku 2024 vo výške 1,3 miliardy eur a v roku 2025 ďalších 0,3 miliardy eur,“ tvrdí IFP.

Zároveň platí, že sa penzie zvyšujú len o dôchodcovskú infláciu. V minulosti platilo, že sa dôchodky valorizovali buď klasicky o rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, alebo o pevne určenú sumu. Pevná sumu predstavovala dve percentá z priemernej mesačnej sumy z tej dôchodkovej dávky, ktorú penzista poberá. Dôchodok sa potom zvýšil o tú sumu, ktorá bola pre penzistu výhodnejšia.

Zvýšenie dôchodkov v roku 2023
Zdroj: IFP (zvýšenie dôchodkov v roku 2023)