Pravidelné mesačné investovanie (kalkulačka)

Akú sumu výnosu môžete pri investovaní očakávať? Investičná kalkulačka portálu Finsider vypočíta výšku dosiahnutého výnosu, celkovú investovanú sumu a kalkulačka nakoniec spočíta aj celkovú sumu, ktorú na konci budete mať vrátane výnosov. K tomu je potrebné vložiť sumu počiatočnej investície či pravidelnú mesačnú investíciu. Investičná kalkulačka tiež na výpočet potrebuje zadať ročný výnos a dobu v rokoch, počas ktorých sa budú jednorazovo a mesačne vložené peniaze zhodnocovať.

Investičná kalkulačka

Investičná kalkulačka

Investičná kalkulačka používateľovi ukáže, ako sa potenciálne môžu zhodnotiť jeho peniaze v dlhodobom horizonte. Dôležité je to najmä v súčasnom období rekordne rastúcej inflácie, ktorá podľa štatistikov v marci 2023 na Slovensku dosiahla úroveň 14,8 percenta. Inflácia znamená rast cien tovarov a služieb, čo následne znižuje kúpnu silu peňazí. Ľudia si tak pri zvýšenej inflácii napríklad za jedno euro môžu kúpiť menej tovarov a služieb ako v minulosti. Ide tiež o znak ekonomickej nerovnováhy.

Ľudia tak v praxi získajú menej tovarov a služieb za rovnaké peniaze ako pred rokom. Inflácia okrem toho v podstate požiera peniaze na bežných účtoch alebo na sporení s nízkym výnosom. Obyvatelia Slovenska pritom držia na bežných účtoch v bankách zhruba 70 percent svojho majetku, ktoré sú každoročne okresávané infláciou. Ide o miliardy eur a ročne tak ľudia prerábajú aj stovky eur. Aby malo sporenie zmysel, musí zhodnotenie v dlhodobom horizonte prekročiť infláciu. Bežné produkty to ale nedokážu ani pri jej miernom raste. Lepšie je na tom investovanie.

Investičná kalkulačka
Investičná kalkulačka portálu Finsider vypočíta výšku dosiahnutého výnosu. (Ilustračné foto: Freepik)

Ako funguje investovanie

Na trhu existujú rôzne investičné možnosti. Spravidla ale ide o beh na dlhú trať, takže ak sa chce investor dopracovať k čo najvyššiemu výnosu, vložené peniaze by sa mali zhodnocovať aj niekoľko rokov. Ľudia tak v praxi dosiahnu zisk pasívnym použitím svojich peňazí. Investovanie tiež možno považovať za vyššiu a sofistikovanejšiu formu sporenia, kedy sa človek snaží vyššou mierou zhodnotiť svoje úspory na úkor súčasnej spotreby.

Investor je teda osoba, ktorá umiestňuje svoje voľné finančné prostriedky do rôznych finančných nástrojov či aktív. Cieľom je vyššie zhodnotenie voľných peňazí a vytváranie si istej rezervy do budúcnosti. Okrem banky alebo spoločnosti, ktorá ponúka investičné produkty, je možné investovať aj do napríklad do kúpy nehnuteľnosti, drahých kovov, umenia, cenných papierov alebo využiť investičné životné poistenie.

Každá poučka o investovaní ale končí varovaním. Ľudia totiž pri investovaní znášajú riziko, že o vložené peniaze prídu. Ministerstvo financií tvrdí, že čím vyšší výnos, tým vyššie riziko. Preto by sa mali voľné peniaze rozdeliť do viacerých aktív a tým rozložiť riziko investície.

Do čoho sa investuje (investičná kalkulačka):

  1. Reálne aktíva ako napríklad kúpa nehnuteľnosti, umeleckého diela, komodity alebo drahých kovov.
  2. Využívanie sporiacich účtov, stavebných sporení, investičného poistenia alebo tretieho piliera.
  3. Obchodovanie s cennými papiermi na burze napríklad s dlhopismi, akciami a podobne.

Spôsoby investovania (investičná kalkulačka):

Individuálny – Ide o spôsob investovania, kedy sa investor stará o svoje investície. Sám si vyberá, kam budete investovať (do čoho budete investovať, do akého finančného nástroja, ktorý si sami vyberiete, ako napr. konkrétne akcie, dlhopisy, či iné finančné nástroje), na ako dlho, aký chce mať výnos a aké riziko podstúpi.

Kolektívny – Ide o spôsob investovania, kedy skupina investorov spojí svoj majetok (financie) a zverí ho do správy finančnej inštitúcie za stanovený poplatok. Všetky povinnosti spojené s nákupom a predajom prechádzajú na plecia správcu fondu, pričom do kolektívneho investovania môže investovať aj jednotlivec, ktorý nie je znalý trhu s cennými papiermi. Funguje to prostredníctvom fondov, ktoré za neho vykonávajú nákup finančných nástrojov a jednotlivec si zvyčajne vyberá, do akého druhu fondu či rôznych fondov vloží peniaze.

Finančný plán (investičná kalkulačka):

Konzervatívny - Investor nerád podstupuje výraznejšie riziko, je skôr opatrný a kladie dôraz na návratnosť investície. Vtedy si spravidla vyberá investície do aktív s nižším rizikom, a tým pádom aj s nižším zhodnotením. Ide napríklad o nástroje peňažného trhu či dlhopisy.

Dynamický - Investor je ochotný podstupovať veľmi vysoké riziko za účelom maximalizácie výnosu, prevažnú časť jeho investičného portfólia tvoria akcie často aj neznámych, ale rýchlo rastúcich spoločností.

Vyvážený - Je to niečo medzi konzervatívnym a dynamickým prístupom. Vtedy sa investícia rozloží tak medzi aktíva peňažného trhu, či do dlhopisových fondov, ako aj medzi rizikovejšie aktíva ako sú napríklad akcie. Pri vyváženom investovaní sa využíva aj investovanie do podielových fondov, prípadnú stratu na jednom aktíve tak môže vykryť zhodnotenie iného aktíva.