Kalkulačka: Výška 13. dôchodku v roku 2024

Chcete vedieť, aké prilepšenie dostanete v decembri tohto roka od štátu? Odpoveď vám dá kalkulačka 13. dôchodku v roku 2024 portálu Finsider. Kalkulačka slúži penzistom na to, aby si vypočítali výšku trinásteho dôchodku podľa druhu penzie, ktorý poberajú. Do kalkulačky stačí zadať druh poberaného dôchodku. Ak niekto poberá viac dôchodkov, vyberie si ten, ktorý je vyšší. Potom musí používateľ kliknúť na tlačidlo „Vypočítať 13. dôchodok“ a kalkulačka mu ukáže, akú sumu trinástej penzie môže v decembri tohto roka očakávať.

13. dôchodok Kalkulačka

Kalkulačka na výpočet 13. dôchodku v roku 2024

Výsledok:

Výška 13. dôchodku pre vybraný typ dôchodku je:

Kto a kedy dostane 13. dôchodok v roku 2024

Nárok na 13. dôchodok majú poberatelia:

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku,
 • vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku,
 • sociálneho dôchodku,
 • štátneho dôchodku (napríklad výsluhový dôchodok policajta).

Dôležité termíny:

 • Nárok má osoba, ktorá zároveň má nárok na výplatu dôchodku v decembri 2024.
 • Jednorazová pomoc príde automaticky zo Sociálnej poisťovne spolu s dôchodkom.
 • Dôchodkové dávky majú fixný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci.
 • Výplatný termín pre hromadné poukazy do domovov dôchodcov je vždy 15. dňa v mesiaci.
 • Ak majú penzisti aj exekútora, nemôže im zobrať 13. dôchodok. Kráti sa suma penzie.
 • 13. dôchodok môže byť vyplatený aj skôr ako v decembri, ak opäť razantne stúpne inflácia.
 • Pri skoršom vyplatení bude mať nárok človek, ktorý má v danom mesiaci aj nárok na penziu.
 • Vláda môže rozhodnúť, že časť 13. dôchodku vyplatí skôr a zvyšok počas decembra tohto roka.
 • Sociálna poisťovňa nebude o nároku na 13. dôchodok posielať písomné rozhodnutie.
 • 13. dôchodok bude Sociálna poisťovňa posielať automaticky a bez žiadosti.
 • Novela zákona o nových pravidlách 13. dôchodku je aktuálne v druhom čítaní v parlamente.
Kalkulačka 13. dôchodku
Aký bude 13. dôchodok? Odpoveď vám dá kalkulačka 13. dôchodku portálu Finsider (Ilustračné foto: Freepik/kalkulačka 13. dôchodku)

Kalkulačka 13. dôchodku ukazuje priemernú sumu

Po novom sa 13. dôchodok už nepovažuje za sociálnu dávku, ale plnohodnotnú dôchodkovú dávku. Z toho dôvodu sa zmenila aj jeho výška. Suma trinásteho dôchodku sa už nebude počítať podľa vzorca, v tomto roku bude pre všetkých poberateľov daného druhu dôchodku rovnaká. Suma sa bude líšiť len v závislosti od druhu poberanej dôchodkovej dávky.

Pre určenie sumy trinástej penzie bude rozhodujúca priemerná suma penzie za predchádzajúci kalendárny rok. Pre tohtoročné trináste dôchodky sa teda budú brať do úvahy sumy za rok 2023. Zákon počíta s tým, že ak bude priemerná mesačná suma daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, suma trinástej penzie pre tento druh dôchodku bude 300 eur.

Výška 13. dôchodku v roku 2024

Druh dôchodkuSuma 13. dôchodku 2024
Starobný dôchodok606,22 €
Predčasný dôchodok635,46 €
Invalidný dôchodok do 70 %300 €
Invalidný dôchodok nad 70 %493,79 €
Vdovský dôchodok338,99 €
Vdovecký dôchodok300 €
Sirotský dôchodok300 €
Zdroj: Výpočet Finsideru/kalkulačka 13. dôchodku

Keď bude niekto dostávať viac dávok naraz, do úvahy sa zoberie priemerná suma dôchodku, ktorý bude pre neho výhodnejší. Ľuďom, ktorí poberajú sociálny dôchodok a dôchodok za výsluhu rokov, sa suma trinásteho dôchodku určí rovnako ako invalidným penzistom s poklesom schopnosti pracovať nad 70 percent.

Kalkulačka 13. dôchodku portálu Finsider teda podľa zadania druhu dôchodku zobrazí priemernú sumu danej penzie za minulý rok. Túto sumu penzista dostane ako 13. dôchodok v decembri tohto roka. Kalkulačka 13. dôchodku pracuje s návrhom zákona, ktorý je v druhom čítaní v parlamente.

Kalkulačka 13. dôchodku
Kalkulačka 13. dôchodku každému vypočíta, na akú sumu bude mať nárok (Ilustrácia: DALL-E)

Aký 13. dôchodok dostanem v roku 2024:

Príklad č. 1:

 • Od februára 2024 som poberateľom starobného dôchodku.
 • Môj 13. dôchodok bude v decembri 2024 na úrovni 606,22 eura.
 • Ak štát bude vyplácať 13. dôchodok skôr, vznikne mi naň nárok.

Príklad č. 2:

 • V auguste 2024 chcem požiadať o predčasný dôchodok.
 • Môj 13. dôchodok bude v decembri 2024 na úrovni 635,46 eura.
 • Ak štát bude vyplácať celý 13. dôchodok napríklad v júli 2024, nemám nárok na 13. dôchodok.

Príklad č. 3:

 • Od decembra 2023 poberám invalidný dôchodok nad 70 percent.
 • Môj 13. dôchodok bude v decembri 2024 na úrovni 493,79 eura.
 • Ak štát bude vyplácať celý 13. dôchodok napríklad v júli 2024, vznikne mi naň nárok.