Priemerná mzda na Slovensku v roku 2023

Priemerná mzda v hospodárstve krajiny predstavuje súčet všetkých hrubých miezd vydelený počtom ľudí, ktorých hrubá mzda sa do tohto súčinu počítala. Priemerná mzda na Slovensku sa spravidla určuje niekoľko mesiacov po skončení roku, za ktorý sa počíta. Predstavuje aritmetický priemer všetkých miezd v krajine. Podľa niektorých ekonomických odborníkov ale tento ukazovateľ nie je presný, keďže sa do výpočtu zahŕňajú aj vysokopríjmové skupiny obyvateľstva.

Napríklad priemerná mzda za rok 2023 dosiahla úroveň 1 340 eur. Prvýkrát prekročila tisíceurovú hranicu v roku 2018. Jej určovanie na Slovensku zastrešuje Štatistický úrad SR. Každý mesiac pritom zverejňuje rast alebo pokles priemernej mzdy podľa odvetvia. Všeobecná priemerná mzda na Slovensku sa potom zverejňuje za každý štvrťrok, ďalej sa zverejňuje priemerná mzda za súčet už známych hodnôt v jednotlivých štvrťrokoch a nakoniec za celý rok.

Priemerná mzda na Slovensku (1991 – 2023)

RokPriemerná mzda
20231 430 €
20221 304 €
20211 211 €
20201 133 €
20191 092 €
20181 013 €
2017954 €
2016912 €
2015883 €
2014858 €
2013824 €
2012805 €
2011786 €
2010769 €
2009745 €
2008723 €
2007669 €
2006623 €
2005573 €
2004525 €
2003477 €
2002448 €
2001410 €
2000379 €
1999356 €
1998332 €
1997306 €
1996271 €
1995239 €
1994209 €
1993179 €
1992151 €
1991125 €
Zdroj: ŠÚ SR/Priemerná mzda na Slovensku

Priemerná mzda na Slovensku je tiež dôležitá pri iných výpočtoch. Naviazaná je napríklad na výpočet priemerného osobného mzdového bodu, ktorý je súčasťou vzorca na výpočet dôchodkovej dávky. Z jej výšky sa aj daným percentom určuje výška minimálnej mzdy. V minulosti bola naviazaná napríklad aj na rast minimálneho dôchodku. Priemerná mesačná mzda má vplyv aj na minimálne a maximálne vymeriavacie základy, nemocenské dávky a podobne.

Priemerná mzda na Slovensku v roku 2023
Najvyššia priemerná mzda na Slovensku je dlhodobo v Bratislavskom kraji (Ilustračné foto Finsider: Peter Csernák)

Čo je to medián mzdy?

O niečo presnejší pohľad na mzdy v krajine ponúka takzvaný medián. Ide o princíp výpočtu, ktorý ukazuje presný stred medzi hrubými mzdami v krajine. Funguje to tak, že sa všetky mzdy v krajine, skupine zamestnancov alebo odvetví zoradia od tej najvyššej po najnižšiu. Z tohto zoznamu sa potom vyberie presný stred, ktorý určuje medián mzdy. Medián tak ukazuje strednú, takže spravidla často aj realistickejšiu hodnotu medzi mzdami.

Rozdiel medzi priemernou mzdou a mediánom je väčšinou minimálny. Ale môže ísť o desiatky až stovky eur. Tento spôsob práce s dátami ale môže ľuďom ukázať, či patria do 50 percent lepšie zarábajúcej skupiny, alebo do 50 percent ľudí v skupine s nižším príjmom. Metóda sa môže využiť napríklad aj v konkrétnych firmách. V niektorom z odvetví hospodárstva sa ale odporúča používať skôr výpočet priemernej mzdy.

Priemerná mzda na Slovensku
Priemerná mzda na Slovensku za rok 2020 dosiahla úroveň 1 133 eur (Zdroj: Freepik/priemerná mzda na Slovensku)

Priemerná mzda na Slovensku podľa odvetví v roku 2023

OdvetviePriemerná mzda (€)
Hospodárstvo SR spolu1 430
v tom Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov1 115
z toho poľnohospodárstvo1 086
Priemysel 2)1 511
ťažba a dobývanie 2)1 487
priemyselná výroba1 486
dodávka elektriny, plynu a pary2 346
dodávka vody1 384
Stavebníctvo1 025
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motor. vozidiel1 358
Doprava a skladovanie 2)1 378
Ubytovacie a stravovacie služby835
Informácie a komunikácia2 405
Finančné a poisťovacie činnosti2 428
Činnosti v oblasti nehnuteľností1 366
Odborné, vedecké a technické činnosti1 650
Administratívne služby1 146
Verejná správa a obrana, povin. sociálne zabez.1 976
Vzdelávanie1 346
Zdravotníctvo a sociálna pomoc1 623
Umenie, zábava a rekreácia1 207
Ostatné činnosti942
Zdroj: ŠÚ SR/priemerná mzda na Slovensku

Priemerná mzda na Slovensku v jednotlivých krajoch (€)

Kraj20232022
Bratislavský1 8971 724
Trnavský1 4401 327
Trenčiansky1 4761 327
Nitriansky1 3371 215
Žilinský1 4691 310
Banskobystrický1 3861 262
Prešovský1 2471 113
Košický1 4431 306
Zdroj: Štatistický úrad SR/priemerná mzda na Slovensku