Kalkulačka rodičovského bonusu v roku 2023

Chcete vedieť, na aký rodičovský bonus máte ako slovenský dôchodca nárok? Odpoveď vám môže dať kalkulačka rodičovského dôchodku, ktorú pripravil ekonomický portál Finsider. Do kalkulačky stačí zadať výšku hrubej mesačne mzdy dieťaťa. Kalkulačka následne vypočíta mesačnú výšku bonusu od jedného dieťaťa. Keď má penzista viac detí, musí si rodičovský bonus od každého z nich vypočítať samostatne a jednotlivé sumy sčítať.

Kalkulačka rodičovského bonusu 2023:

Mesačná výška rodičovského bonusu (€):

Čo je to rodičovský bonus a ako funguje?

 • Rodičovský bonus je nástroj, ktorý začal vďaka reforme dôchodkového systému platiť od januára 2023. Vďaka nemu môžu pracujúce deti finančne pomáhať svojim rodičom, ktorí sú už v penzii.
 • Rodičovský bonus k dôchodku má kompenzovať starostlivosť a investíciu do detí, ktoré sa už v súčasnosti prácou podieľajú na fungovaní štátu. Ženám sa zase majú vrátiť roky na materskej.
 • Pracujúce dieťa môže prispievať percentom zo svojej hrubej mzdy jednému rodičovi na dôchodku a percentom druhému rodičovi. Bonus sa ale počíta najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy v krajine.
 • Mzda dieťaťa ale slúži len na výpočet bonusu, v skutočnosti sa financuje zo štátneho rozpočtu. Rodičovský bonus ale nezvýši výšku odvodov dieťaťa a nebude mať vplyv ani na výšku jeho budúceho dôchodku.

Kto má nárok a ako o bonus žiadať?

 • Nárok na bonus má starobný, invalidný či výsluhový dôchodca, ak je už v dôchodkovom veku.
 • O bonus nie je nutné žiadať, príde automaticky. Na penziu bude prispievať asi milión pracujúcich detí.
 • Nárok sa vzťahuje len na rodičov detí, ktoré platia odvody na Slovensku podľa zákona o sociálnom poistení.
 • Ak sú deti v zahraničí, nemôžu pracovať pre zdravotné problémy alebo zomreli, ich rodičia nemajú nárok.
 • Ak dieťa nechce prispievať rodičom k dôchodku alebo iba jednému z nich, musí to oznámiť Sociálnej poisťovne.
 • Ak dieťa nepodá nesúhlas s vyplácaním bonusu do termínu, jeho rozhodnutie začne platiť o päť rokov.
 • Zákon platí od januára 2023, takže dieťa musí podať nesúhlas do konca februára 2023.
 • Počas ďalších rokov bude posledným termínom na vyslovenie nesúhlasu koniec augusta.
 • Vždy pritom stačí podať vyhlásenie len raz a neopakovať podávanie nesúhlasu každý rok.

Aká bude výška rodičovského bonusu v praxi?

 • Prvý rok fungovania sa bude rodičovský bonus vyplácať podľa kategórie poberateľa dôchodku.
 • Penzisti, ktorí už dôchodok poberajú, dostanú bonus vyplatený naraz v jednej sume do 30. septembra 2023.
 • Ľudia, ktorí o dôchodok žiadajú počas roka 2023, budú mať bonus priznaný priebežne počas roka spolu s penziou.
 • Sociálna poisťovňa bude bonus počítať ako 1,5 percenta z hrubej mzdy jednému penzistovi a 1,5 percenta druhému.
 • Do úvahy sa v roku 2023 bude brať mzda z roku 202, ale maximálne zo sumy 1 453,20 eura mesačne.
 • To v praxi znamená, že najvyšší rodičovský bonus v tomto roku bude zhruba 262 eur ročne za jedno dieťa.
 • Bude sa to týkať aj živnostníkov či dobrovoľných poistencov, pri ktorých sa bonus počíta zo sumy, z ktorej platili odvody.
 • Rodič dostane bonus aj v prípade, že dieťa nepracovalo celý rok. Vypočíta sa to zo zárobku za mesiace, kedy pracovalo.
rodičovský bonus
Chcete vedieť, na aký rodičovský bonus máte ako nárok? Odpoveď vám môže dať kalkulačka. (ilustračné foto: Depositphotos

Príklady na rodičovský bonus:

Ministerstvo práce v rámci informovanosti o rodičovskom bonuse pripravilo príklady, koľko peňazí k dôchodku by mohli penzisti vďaka rodičovskému bonusu dostávať. Príklady počítajú s tým, že na penziu by mohlo prispievať jedno, dve, tri alebo štyri deti.

Rodičovský bonus od jedného dieťaťa:

Hrubá mesačná mzda dieťaťaMesačný bonus na jedného dôchodcuRočný bonus na jedného dôchodcu
646 €10 €120 €
800 €12 €144 €
1 000 €15 €180 €
1 133 €17 €204 €
1 200 €18 €216 €
1 400 €21 €252 €
1 600 €22 €264 €
Zdroj: MPSVaR (rodičovský bonus)

Rodičovský bonus od dvoch detí:

Na Slovensku je podľa ministerstva práce 426-tisíc dôchodcov, ktorí majú dve pracujúce deti. Od januára 2023, ak tieto deti poberali hrubú mzdu každé po 800 eur, mesačný rodičovský bonus k starobnému dôchodku bude 24 eur, ročný rodičovský bonus bude teda 288 eur. Ak obe deti zarábajú po tisíc eur, tak bude rodičovský bonus mesačne 30 eur, čo je 360 eur ročne.

Hrubá mesačná mzda dieťaťaMesačný bonus na jedného dôchodcuRočný bonus na jedného dôchodcu
800 € + 800 €24 €288 €
1 000 € + 1 000 €30 €360 €
1 133 € + 1 133 €34 €408 €
1 200 € + 1 200 €36 €432 €
Zdroj: MPSVaR (rodičovský bonus)

Rodičovský bonus od troch detí:

Ďalších 181-tisíc dôchodcov má tri deti. Ak každé z týchto detí zarába napríklad hrubú mzdu po 1 200 eur, čo je približne hodnota priemernej mzdy, ktorú sme dosiahli koncom minulého roka, rodičovský bonus pre ktoréhokoľvek z rodičov bude ročne viac ako 600 eur k dôchodku.

Hrubá mesačná mzda dieťaťaMesačný bonus na jedného dôchodcuRočný bonus na jedného dôchodcu
800 € + 800 € + 800 €36 €432 €
1 000 € + 1 000 € + 1 000 €45 €540 €
1 133 € + 1 133 € + 1 133 €51 €612 €
1 200 € + 1 200 € + 1 200 €54 €648 €
Zdroj: MPSVaR (rodičovský bonus)