Kalkulačka rodičovského bonusu v roku 2024

Chcete vedieť, na aký rodičovský bonus máte ako slovenský dôchodca nárok? Odpoveď vám môže dať kalkulačka rodičovského dôchodku, ktorú pripravil ekonomický portál Finsider. Do kalkulačky stačí zadať výšku hrubej mesačne mzdy dieťaťa. Kalkulačka následne vypočíta ročnú výšku bonusu od jedného dieťaťa. Keď má penzista viac detí, musí si rodičovský bonus od každého z nich vypočítať samostatne a jednotlivé sumy sčítať.

Kalkulačka rodičovského bonusu 2024:

Ročná výška rodičovského bonusu (€):

Čo je to rodičovský bonus a ako funguje?

 • Rodičovský bonus je nástroj, ktorý začal vďaka reforme dôchodkového systému platiť od januára 2023. Vďaka nemu môžu pracujúce deti finančne pomáhať svojim rodičom, ktorí sú už v penzii.
 • Rodičovský bonus k dôchodku má kompenzovať starostlivosť a investíciu do detí, ktoré sa už v súčasnosti prácou podieľajú na fungovaní štátu. Ženám sa zase majú vrátiť roky na materskej.
 • Pracujúce dieťa môže prispievať percentom zo svojej hrubej mzdy jednému rodičovi na dôchodku a percentom druhému rodičovi. Bonus sa ale počíta najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy v krajine.
 • Mzda dieťaťa ale slúži len na výpočet bonusu, v skutočnosti sa financuje zo štátneho rozpočtu. Rodičovský bonus ale nezvýši výšku odvodov dieťaťa a nebude mať vplyv ani na výšku jeho budúceho dôchodku.
rodičovský bonus
Deti môžu svojim rodičom vďaka bonusu vylepšiť dôchodok (Ilustrácia: DALL-E)

Kto má nárok a ako o bonus žiadať?

 • Nárok na bonus má starobný, invalidný či výsluhový dôchodca, ak je už v dôchodkovom veku.
 • O bonus nie je nutné žiadať, príde automaticky. Na penziu bude prispievať asi milión pracujúcich detí.
 • Nárok sa vzťahuje len na rodičov detí, ktoré platia odvody na Slovensku podľa zákona o sociálnom poistení.
 • Ak sú deti v zahraničí, nemôžu pracovať pre zdravotné problémy alebo zomreli, ich rodičia nemajú nárok.
 • Ak dieťa nechce prispievať rodičom k dôchodku alebo iba jednému z nich, musí to oznámiť Sociálnej poisťovne.
 • Ak dieťa nepodá nesúhlas s vyplácaním bonusu do termínu, jeho rozhodnutie začne platiť o päť rokov.
 • V tomto roku je posledným termínom na vyslovenie nesúhlasu koniec augusta.
 • Vždy pritom stačí podať vyhlásenie len raz a neopakovať podávanie nesúhlasu každý rok.

Aká bude výška rodičovského bonusu v praxi?

 • Hoci pôvodne mali penzisti dostávať od roku 2024 rodičovský bonus každý mesiac spolu so svojim dôchodkom, napokon ho dostanú naraz za celý rok.
 • Penzisti by ho mali dostať vyplatený v júnovom termíne spolu so svojim dôchodkom.
 • Sociálna poisťovňa bude bonus počítať ako 1,5 percenta z hrubej mzdy jednému penzistovi a 1,5 percenta druhému.
 • Do úvahy sa v roku 2024 bude brať mzda z roku 2022, ale maximálne sa bude počítať zo sumy 1 564,80 eura mesačne, čo predstavuje 1,2 násobok priemernej mzdy v roku 2022.
 • To v praxi znamená, že najvyšší rodičovský bonus v tomto roku bude na úrovni 282 eur ročne za jedno dieťa.
 • Bude sa to týkať aj živnostníkov či dobrovoľných poistencov, pri ktorých sa bonus počíta zo sumy, z ktorej platili odvody.
 • Rodič dostane bonus aj v prípade, že dieťa nepracovalo celý rok. Vypočíta sa to zo zárobku za mesiace, kedy pracovalo.
rodičovský bonus
Chcete vedieť, na aký rodičovský bonus máte ako nárok? Odpoveď vám môže dať kalkulačka (Ilustračné foto: Depositphotos

Príklady na rodičovský bonus:

Rodičovský bonus od jedného dieťaťa:

Hrubá mesačná mzda dieťaťaRočný bonus na jedného dôchodcu
600 €108 €
800 €144 €
1 000 €180 €
1 150 €207 €
1 200 €216 €
1 400 €252 €
1 600 €282 €
1 800 €282 €
Zdroj: MPSVaR (rodičovský bonus)

Rodičovský bonus od dvoch detí:

Na Slovensku je podľa ministerstva práce 426-tisíc dôchodcov, ktorí majú dve pracujúce deti. Ak napríklad obe deti zarábajú 800 eur mesačne, ich obaja rodičia môžu od každého dostať 144 eur za rok, čo je spolu 288 eur. Ak obe deti zarábajú po tisíc eur, tak bude rodičovský bonus bude od jedného 180 eur, čo je spolu 360 eur za rok.

Hrubá mesačná mzda detíRočný bonus na jedného dôchodcu
800 € + 800 €288 €
1 000 € + 1 000 €360 €
1 200 € + 1 200 €432 €
1 500 € + 1 500 €540 €
Zdroj: MPSVaR (rodičovský bonus)

Rodičovský bonus od troch detí:

Ďalších 181-tisíc dôchodcov má tri deti. Ak každé z týchto detí zarába napríklad hrubú mzdu po 1 200 eur, čo je približne hodnota priemernej mzdy, ktorú sme dosiahli koncom minulého roka, rodičovský bonus pre ktoréhokoľvek z rodičov bude ročne viac ako 600 eur k dôchodku.

Hrubá mesačná mzda detíRočný bonus na jedného dôchodcu
800 € + 800 € + 800 €432 €
1 000 € + 1 000 € + 1 000 €540 €
1 200 € + 1 200 € + 1 200 €648 €
1 500 € + 1 500 € + 1 500 €810 €
Zdroj: MPSVaR