Ako funguje cestovné poistenie a koľko stojí?

Cestovné poistenie môžeme zaradiť medzi produkty neživotného poistenia. Jeho úlohou je kryť neočakávané škody na majetku či zdraví za hranicami Slovenska. O tom, ako funguje cestovné poistenie, rozhoduje druh rizika, ktoré si klient v tomto produkte uzatvorí. Jednotlivé zložky cestovného poistenia si pritom vo väčšine poisťovní môže klient vyskladať podľa svojich potrieb. Poisťovne zároveň predávajú krátkodobé cestovné poistenie napríklad na dovolenku a celoročné poistky pre ľudí, ktorí sú často na zahraničných cestách.

O cene rozhoduje cieľová destinácia, plánované športové aktivity, počet poistených osôb, trvanie cestovného poistenia a rizikové zložky, ktoré cestovná poistka zahŕňa. Cenu poistky môže ešte zvýšiť pripoistenie storna. Poistka môže kryť liečebné náklady, asistenčné služby, náklady spojené s ochorením Covid-19, stratu či poškodenie batožiny, zodpovednosť za škodu či storno poplatky. Niektoré poisťovne v základnom balíku nekryjú rizikové a adrenalínové športy. Ak ich chce mať klient kryté, musí si za poistku priplatiť.

Cestovné poistenie môže obsahovať:

 • Liečebné náklady a asistenčné služby
 • Poistenie spojené s ochorením Covid-19
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie batožiny
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie storno poplatkov

Ako dlho môže trvať poistenie:

 • Krátkodobé cestovné poistenie trvá len dohodnutý a obmedzený čas.
 • Dlhodobé cestovné poistenie môže trvať napríklad 45, 90 alebo 365 dní.

Ako funguje cestovné poistenie pri zdraví:

 • Základnou zložkou cestovného poistenia je krytie liečebných nákladov. Pri cestovaní za hranice totiž ľuďom v prípade zdravotných ťažkostí nemusí stačiť Európsky preukaz zdravotného poistenia. Za prvé, platí len na území členských štátov Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarska, a za druhé, zdravotné poistenie nemusí pokryť všetky liečebné náklady.
 • Cestovné poistenie v rámci liečebných nákladov pokrýva napríklad výdavky na lekára, lieky, prepravu, zdravotné pomôcky, pobyt v nemocnici a podobne. To zároveň už štandardne zahŕňa aj náklady na ochorenia Covid-19. Zahŕňa to liečbu, hospitalizácie, ubytovanie či napríklad storno letenky, ak niekto musel zostať v dočasnej karanténe a nenastúpi na plánovaný let späť domov.
 • Poistka môže zároveň zahŕňať smrť či následky, ktoré klientovi spôsobí úraz. Vtedy poisťovňa prepláca napríklad pri smrti sto percent poistnej sumy osobe, ktorú si poistenec určí v zmluve. Ak si niekto úrazom privodí trvalé zdravotné komplikácie, prepláca sa isté percento z poistnej sumy. Pri úmrtí poistenie kryje aj poistenie prevozu telesných pozostatkov.
 • Dôležité sú v tomto prípade aj poistné limity, ktorých výška by sa mala odvíjať od toho, kde klient cestuje. Náklady na zdravotnú starostlivosť sa totiž v jednotlivých krajinách líšia.
 • Chcete vedieť, koľko vás bude stáť cestovné poistenie? Vypočítajte si to na našej kalkulačke (kliknite na odkaz).
Ako funguje cestovné poistenie
O tom, ako funguje cestovné poistenie, rozhoduje viacero faktorov (Ilustračné foto Finsider: Peter Csernák/ako funguje cestovné poistenie)

Ako funguje cestovné poistenie pri majetku:

 • Ďalšími zložkami cestovného krytia môžu byť poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škodu. V prvom prípade si klient chráni hlavne obsah cestovných kufrov, ktoré mu niekto napríklad ukradne. Poistka ale zahŕňa aj poškodenie batožiny pri havárii či živelnej udalosti, prípadne aj jej stratu alebo poškodenie pri ceste. Poisťovňa v prípade batožiny prepláca hodnotu jej obsahu s ohľadom na jeho opotrebovanie. Spravidla sa v zmluve dohodne aj maximálna poistná suma, ktorú klient v prípade poistnej udalosti dostane. V každej poisťovni sa tiež v rámci poistnej sumy limitujú cennosti, elektronika či iné hodnotné veci.
 • Poistenie zodpovednosti za škodu môže pomôcť v prípade, keď klient v zahraničí niečo neúmyselne poškodí alebo niekomu spôsobí ujmu na zdraví. Môže ísť napríklad o zničené hotelové vybavenie alebo spôsobenie úrazu pri plážovom volejbale. Poistenie zodpovednosti vtedy kryje náklady priamo na zničené veci, právnu ochranu, nemajetkovú ujmu a podobne. Spravidla ale nemôže ísť o škody spôsobené vozidlom alebo v rámci pracovnej činnosti. Cestovné poistenie totiž nezahŕňa napríklad škody na požičanom vozidle v zahraničí.
 • Cestovné poistenie môže obsahovať aj poistenie storna. Ide o krytie nákladov na zrušený let, rezervovanú dovolenku, izbu či zájazd. Ľudia si môžu poistenie storna kúpiť samostatne alebo ako pripoistenie. Niektoré poisťovne ho ponúkajú v rámci základného balíka cestovného poistenia. Poisťovňa vtedy prepláca storno cestovných lístkov, leteniek, rezervovanej hotelovej izby a podobne. Poisťovňa má určené dôvody, kedy storno za klienta preplatí. Môže to byť napríklad z dôvodu choroby, úrazu či smrti, pri strate dokladov či vojenských povinností, prípadne z dôvodu živelnej udalosti v cieľovej destinácii.
 • Chcete vedieť, koľko vás bude stáť cestovné poistenie? Vypočítajte si to na našej kalkulačke (kliknite na odkaz).

Ako funguje cestovné poistenie pri výlukách:

 • Pri cestovnom poistení platia aj výluky z poistného plnenia. Ide o poistné udalosti alebo okolnosti v rámci udalosti, ktoré poisťovňa nepreplatí. Výluky sú spravidla vymenované vo všeobecných poistných podmienkach, ktoré poisťovne klientovi predkladajú pri uzatváraní zmluvy o cestovnom poistení.
 • Alkohol a drogy – V prípade, že poistná udalosť nastala z dôvodu požitia alkoholu či omamných látok, môže dôjsť k zníženiu alebo aj zamietnutiu poistného plnenia. Podľa toho, aký vplyv malo požitie na vznik poistnej udalosti. Porušenie podmienok sa preveruje napríklad z policajnej správy, z lekárskej správy či pitevnej správy pri úmrtí.
 • Rizikové športy – V cestovnom poistení sú spravidla automaticky kryté aj rekreačné športy. V prípade, že sa chce niekto venovať na dovolenke rizikovým a adrenalínovým športom, tie zvyčajne treba pripoistiť. Rovnako tak športy vykonávané súťažne či v rámci tréningov.
 • Termíny pri poistení storna – Cestovné poistenie, ktoré má kryť aj storno, sa musí dojednať si najneskôr v deň úhrady prvej splátky sumy za zájazd, ubytovanie či cestovný lístok. Ak si klient zakúpi cestovné poistenie až po zakúpení dovolenky, v tomto prípade sa poistenie storna začína až niekoľko dní po dojednaní poistnej zmluvy. Ich počet sa v poisťovniach môže líšiť.
 • Výluky z poistenia zodpovednosti – Poistenie zodpovednosti za škodu v cestovnom poistení nekryje škodu spôsobenú prevádzkou motorového a bezmotorového vozidla či na prenajatej alebo požičanej veci. Cestovné poistenie sa nevzťahuje ani na škody, ktoré tretej osobe spôsobí pes. Tie si klienti môžu nárokovať z poistenia domácnosti, ktorá môže kryť aj zodpovednosť za škodu z držby psa.
 • Chronické choroby a tehotenstvo V zmysle výluk sa poistenie liečebných nákladov nevzťahuje na nedokončenú liečebnú starostlivosť na Slovensku, následnú liečbu ochorení existujúcich v čase uzavretia poistnej zmluvy či chronické a existujúce ochorenia známe v čase uzatvárania poistnej zmluvy. Väčšina poisťovní tiež kryje úhradu všetkých nákladov na ošetrenie zdravotných komplikácií súvisiacich s tehotenstvom štandardne maximálne do 26. týždňa tehotenstva.
 • Vojna, terorizmus či nepokoje – Medzi výluky cestovného poistenia patrí napríklad varovanie ministerstva zahraničných vecí pred vycestovaním do nebezpečných krajín, v ktorých je zvýšené riziko vojny, terorizmu či občianskych nepokojov. Ak sa stanú bez varovania, poisťovne ich štandardne kryjú.
ako funguje cestovné poistenie
O tom, ako funguje cestovné poistenie, rozhoduje viacero faktorov (Ilustračné foto: Freepik/ako funguje cestovné poistenie)

Ako funguje cestovné poistenie v rámci ceny:

O cene rozhoduje cieľová destinácia, plánované športové aktivity, počet poistených osôb, trvanie cestovného poistenia a zložky, ktoré zahŕňa. Cenu poistky môže ešte zvýšiť pripoistenie storna. Portál Finsider pripravil ilustračné príklady.

Cieľová destináciaÚčel cestyTyp poisteniaPočet osôbCena zájazduNajnižšia cena
TureckoDovolenkaKrátkodobé/14 dní22 000 € (poistenie storna)112,92 €
Spojené kráľovstvoPrácaDlhodobé1Bez poistenia storna108,46 €
Spojené štáty americkéPrácaDlhodobé1Bez poistenia storna206,37 €
KanadaPrácaDlhodobé1Bez poistenia storna206,37 €
AustráliaDovolenkaKrátkodobé/14 dní25 000 € (poistenie storna)247,58 €
NórskoPrácaDlhodobé1Bez poistenia storna108,46 €
BrazíliaDovolenkaKrátkodobé/14 dní26 000 € (poistenie storna)277,58 €
ArgentínaDovolenkaKrátkodobé/14 dní26 000 € (poistenie storna)277,58 €
MauríciusDovolenkaKrátkodobé/14 dní24 000 € (poistenie storna)217,58 €
VietnamDovolenkaKrátkodobé/14 dní23 000 € (poistenie storna)187,58 €
Výpočet podľa kalkulačky Finsideru