Cestovné poistenie je pri ceste do zahraničia pre mnohých ľudí nevyhnutnosťou. V prípade dovolenky cez cestovnú kanceláriu ide o štandard, individuálni dovolenkári zase spravidla hľadajú najlacnejšie cestovné poistenie. Ušetriť na poistke a zároveň mať požadované krytie môžu hlavne ľudia, ktorí do zahraničia cestujú viackrát za rok. Môžu si totiž uzatvoriť dlhodobé cestovné poistenie, ktoré je v porovnaní s jednorazovým a opakovaným uzatváraním poistenia pri ceste do zahraničia lacnejšie. Dovolenkár musí vopred vedieť, kam cestuje, čo tam chce robiť a koľko ho to bude stáť.

Poisťovne v podstate ponúkajú krátkodobé a celoročné cestovné poistenie. V prvom prípade si dovolenkár poistku kupuje na presne vymedzený čas, kedy je v cudzine. Poistenie mu platí odo dňa, kedy prekročí hranice Slovenska až do momentu, kedy sa zase vráti. Potom poistenie zaniká. Ročné cestovné poistenie platí bez prestávky 365 dní. Dovolenkár môže počas nich cestovať neobmedzene, no nesmie prekročiť maximálny čas, ktorý môže v jednom kuse stráviť v zahraničí.

V obidvoch prípadoch platí, že si cestovateľ musí nastaviť cieľovú destináciu alebo oblasť, účel cesty, rozsah krytia a počet poistených osôb. Pri krátkodobej poistke je výber jednoduchší, keďže dovolenkár presne vie, kam ide a čo tam chce robiť. Pri nastavení ročnej poistky je výber o niečo zložitejší. Ak má byť ročná poistka funkčná, treba počítať s parametrami každej cesty za hranice. Keď už bude poistenie uzatvorené, zmeniť jeho parametre môže byť problematické. Rozdiel je viditeľný najmä pri poistení storna, v rámci ktorého treba pri poistnej sume počítať s ročným limitom na každú cestu do zahraničia.

Ak niekto chodí za hranice Slovenska pravidelne počas roka a poistenie si prispôsobí, môže v konečnom dôsledku ušetriť. Napríklad pri sedemdňovej dovolenke v rámci Európy, na určitú dobu, pre dve osoby a s krytím všetkých základných rizík vrátane storna, je najlacnejšie cestovné poistenie na úrovni zhruba 37 eur. Najlacnejšie cestovné poistenie na celý rok bude stáť zhruba dvakrát toľko. Rozdiel je v tom, že ročné poistenie platí na neobmedzené množstvo ciest do zahraničia. Z toho vyplýva, že ak niekto vycestuje do zahraničia viac ako dvakrát za rok na jeden týždeň, malo by byť pre neho výhodnejšie celoročné poistenie.

Rozhodujú dobre nastavené parametre

Pri pravidelných cestách do zahraničia sa teda cestovné poistenie môže oplatiť, no nie je flexibilné. Pri jeho uzatváraní musí dovolenkár počítať s tým, či bude každá jeho cesta len dovolenková, alebo aj pracovná. Okrem toho sa pri poistení určujú aj poistné limity pri rizikových športoch. Keď nebudú nastavené vopred a niekto sa na dovolenke zraní pri rizikovom športe, ktorý nebol v zmluve krytý, na poistné plnenie nebude mať nárok. Keď si rizikový šport v zmluve dohodne vopred, poistka bude drahšia. Kvôli takému športovaniu napríklad len počas jednej cesty môže byť ročná poistka v konečnom dôsledku drahšia ako krátkodobá.

Okrem aktivít rozhoduje o výslednej cene aj územná platnosť poistenia. Pri jednorazovej ceste je výber oblasti jednoduchý, pretože cieľová destinácia je len jedna. Pri ročnom poistení musí dovolenkár počítať s každou krajinou, do ktorej by mohol vycestovať. Poisťovne tieto oblasti väčšinou rozdeľujú na Slovensko, ďalej na Európu spolu s Tureckom či na celý svet. V rámci každej oblasti môžu poisťovne vylúčiť niektoré krajiny. Čím viac krajín potom poistenie zahŕňa, tým je poistenie drahšie. Pri najširšom okruhu platnosti sa ceny ročnej poistky pohybujú v stovkách eur. V krajine, ktorá nebude dohodnutá v ročnom poistení, krytie platiť nebude.

Krátkodobé aj dlhodobé cestovné poistenie sa v zásade nelíšia v rizikách, ktoré kryjú. Patria medzi ne liečebné náklady a asistenčné služby, náklady spojené s mimoriadnymi udalosťami ako napríklad pandémia, úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti či krytie storno poplatkov. Rozdielne sú len poistné limity pri jednotlivých rizikách. Napríklad pri poistení storna je limit pevne daný na každú cestu a osobu, pričom nie vždy to musí dovolenkárovi stačiť. Toto pripoistenie totiž kryje nevyužité letenky, ubytovanie či lístky na rôzne podujatia v rámci cesty. Ceny týchto služieb sú pri každej dovolenke odlišné. Pri krátkodobom poistení kryje storno plnú sumu, ktorú si dovolenkár pri uzatváraní poistky nastaví.

Aj keď pri ročnom poistení môže každý do cudziny cestovať neobmedzene, poisťovne si limitujú počet dní v oblasti platnosti, ktoré tam môže stráviť. Základné celoročné cestovné poistenie dovoľuje vycestovať do jednej krajiny na 45 až 60 dní. Ak by to niekomu na cestovanie nestačilo, existujú aj špecifické cestovné poistenie s vyšším limitom vycestovania. Dovolenkár si môže zvoliť napríklad dobu do 90 až 365 dní. Tento limit sa nastavuje vopred a čím dlhšia je doba platnosti, tým drahšie je aj poistenie.

najlacnejšie cestovné poistenie
Ako získať najlacnejšie cestovné poistenie? (Foto Finsider: Peter Csernák/najlacnejšie cestovné poistenie)

Najlacnejšie cestovné poistenie: porovnanie

Príklad na krátkodobé cestovné poistenie

 • Účelom cesty je rekreačná dovolenka v Španielsku na 14 kalendárnych dní.
 • Cestovateľ si v tomto prípade vyberie krátkodobé cestovné poistenie.
 • Oblasť poistného krytia je v tomto prípade celá Európa.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté krytie storno poplatkov.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté úrazové poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté krytie batožiny.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté poistenie zodpovednosti za škodu.
 • Celková cena dovolenky dosiahla úroveň 2 000 eur (letenky + ubytovanie).
 • Do Španielska cestujú dve plnoleté osoby (manželia).
 • K výpočtom je použitá kalkulačka cestovného poistenia portálu Finsider.
 • Najnižšiu cenu podľa zadaných údajov ponúka poisťovňa Axa – 59,26 €

Čo zahŕňa najlacnejšie cestovné poistenie:

Poistné krytiePoistná suma + platnosť (ÁNO alebo NIE)
Liečebné náklady200 000 €
Repatriácia a transportyÁNO
Návrat do miesta bydliska500 €/20 % spoluúčasť
Zásah horskej služby v zahraničíÁNO
Zuby400 €
Ubytovanie sprevádzajúcej osoby150 €/noc, max. 10 nocí
Riziko súvisiace s terorizmom100 000 €
Smrť v dôsledku úrazu10 000 €
Trvalé následky úrazu20 000 €
Zodpovednosť za škody na majetku20 000 €
Zodpovednosť za škody na zdraví40 000 €
Poistenie batožiny750 €
Poistenie vecí375 €
Strata dokladov160 €
Lúpež, krádež a strata platobnej kartyNIE
Elektronika a športové vybavenie375 €
Omeškanie batožinyNIE
Storno poplatky2 000 €/10 % spoluúčasť
Nevyužitá cesta25 €/deň, max. 200. €
Predčasný návratskutočné náklady
Tel. asistenčná službaÁNO
Právna asistenčná službaÁNO
Liečebné náklady na Covid-19ÁNO
Ubytovanie pri Covide-19500 €/osoba, 20 % spoluúčasť
Náklady na návrat do SR pri Covide-19500 €/osoba, 20 % spoluúčasť
Výpočet Finsideru/najlacnejšie cestovné poistenie

Príklad na dlhodobé cestovné poistenie:

 • Účelom je šesť ciest na rekreačnú dovolenku v rámci oblasti Európy .
 • Cestovateľ si v tomto prípade vyberie ročné cestovné poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté krytie storno poplatkov.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté úrazové poistenie.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté krytie batožiny.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté storno poplatky.
 • Do cestovného poistenia bude zahrnuté aj poistenie zodpovednosti za škodu.
 • Každá cesta stojí maximálne 1 000 eur (letenky + ubytovanie)
 • Po Európe cestujú dve plnoleté osoby (manželia).
 • K výpočtom je použitá kalkulačka cestovného poistenia portálu Finsider.
 • Najnižšiu cenu podľa zadaných údajov ponúka poisťovňa Union – 63 €

Čo zahŕňa najlacnejšie cestovné poistenie:

Poistné krytiePoistná suma + platnosť (ÁNO alebo NIE)
Liečebné náklady250 000 €
Repatriácia a transporty10 000 €
Návrat do miesta bydliskaÁNO
Zásah horskej služby v zahraničí20 000 €
Doprava sprevádzajúcej osoby500 €
Zuby100 €/1 poistnú udalosť, max. 300 €
Riziko súvisiace s terorizmomNIE
Smrť v dôsledku úrazu7 000 €
Trvalé následky úrazu14 000 €
Zodpovednosť za škody na majetku35 000 €
Zodpovednosť za škody na zdraví100 000 €
Následné finančné škodyNIE
Poistenie batožiny1 000 €
Poistenie vecí350 €/spoluúčasť 15 €
Lúpež, krádež a strata platobnej kartyNIE
Elektronika a športové vybavenieNIE
Zabezpečenie batožiny v auteVec musí byť odcudzená z uzamknutého batožinového priestoru
Omeškanie batožinydo 48 hodín/100 €, nad 48 hodín/300 €
Vrátenie vozidla do vlasti pri cestovaní autom500 €
Ubytovanie v hoteli pri cestovaní autom500 €/osobu, max. 500 €
Storno poplatky80 % storno poplatku, max. 1 000 €/osobu, v prípade smrti 100 % storno poplatku
ObmedzeniaKryje len udalosti, ktoré nastali 7 a viac dní od začiatku poistenia
Nevyužitá cesta1 000 €
Predčasný návrat500 €
Tel. asistenčná službaÁNO
Právna asistenčná službaÁNO
Liečebné náklady počas pandémie50 000 €
Ubytovanie pri karanténe50 €/osobu za noc, max. 14 dní
Náklady na oneskorený návrat do SR750 €/osobu
Výpočet Finsideru/najlacnejšie cestovné poistenie

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: