Akonáhle musí prísť turistovi v horách na pomoc Horská záchranná služba (HZS) alebo obdobné záchranné zložky v zahraničí, je potrebné za takýto zásah zaplatiť zaplatiť. Na trhu je preto v ponuke aj poistenie do hôr, ktoré by malo podobné situácie kryť. Poisťovňa v rámci neho preplatí napríklad vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb v horskej oblasti, poskytnutie prvej pomoci záchranármi či prepravu. Poistenie do hôr pritom kryje aj zásah vrtuľníka, ktorý býva najdrahšou položkou pri záchranných akciách.

Turista bude poistenie potrebovať aj prípade, ak sa pohybuje len na turistických cestách. „Pri pobyte na horách nehrá rolu, kde sa turista pohybuje. Poistenie na hory tieto náklady kryje,“ hovorí finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Podľa jeho slov poistenie do hôr nemusí stačiť športovcom. Ak si napríklad športovec-freerider uzavrie len poistenie pre turistu, podľa M. Búlika všetky náklady znáša sám.

Za zásah horskej služby sa platí priemerne okolo 400 eur. Ak je potrebné pátranie a vyslobodzovanie s nasadením vrtuľníka, cena sa môže vyšplhať až do niekoľko tisíc eur. Za záchranu nemusia platiť deti do 18 rokov či lyžiari, ktorým sa stane úraz na vyznačených zjazdovkách. Za záchranu sa tiež neplatí v pohoriach, v ktorých nepôsobí HZS. Prvú pomoc musia vtedy poskytnúť regulárne záchranárske zložky pôsobiace v danom území ako napríklad policajti, hasiči či zdravotní záchranári. Na to postačuje klasické zdravotné poistenie. Horská služba v rámci Slovenska pôsobí v Belianskych Tatrách, Malej Fatre, Nízkych Tatrách, Pieninách, Stredných Beskydách, Slovenskom raji, Veľkej Fatre, Vysokých Tatrách a v Západných Tatrách.

Aj keď samotné poistenie do hôr kryje zásah mimo chodníka, turista môže v týchto prípadoch predsa len niečo platiť. Ak sa napríklad úraz stal mimo turistickej cesty v teréne, kde sa turista nemal vyskytovať, hrozí mu pokuta od lesnej stráže za porušenie pravidiel pohybu v prírode. To isté platí, ak sa po chodníku pohybuje v čase, keď je ešte uzavretý. Napríklad vo Vysokých Tatrách to môže byť obdobie pred 15. júnom. Ide však o osobitné konanie a nezávislé na záchrannej akcii.

Poistenie do hôr je pomerne lacné

Podľa M. Búlika má poistenie do hôr v ponuke sedem poisťovní na slovenskom trhu. Okrem toho je možné uzavrieť si poistenie na hory cez zahraničné subjekty. Poistka v každom prípade kryje hlavne náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, náklady na vyhľadávanie a vyslobodzovanie, poskytovanie prvej pomoci, na prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne náklady na prepravu priamo do zdravotníckeho zariadenia. V najtragickejšom prípade poisťovňa zaplatí aj prevoz telesných pozostatkov.

Okrem toho, že poistenie na hory kryje zásah záchranárov, môže v rôznych balíkoch kryť napríklad aj batožinu, trvalé následky úrazu, smrť následkom úrazu či zodpovednosť za škodu na zdraví a majetku. Zvyčajne sa poistka uzatvára len na stanovené obdobie, ale na výber sú aj ročné poistky. Niektoré poisťovne majú pomoc záchranárov aj ako súčasť cestovného poistenia.

Poistenie do hôr je pritom pomerne lacné. „Takéto poistenie môže stáť niekde od 70 centov na osobu a deň, v závislosti od toho, čo všetko dané poistenie obsahuje,“ hovorí riaditeľ divízie neživotného poistenia Štefan Fajnor. Pri športovcoch, ktorí už patria do vyššej rizikovej triedy, sa podľa M. Búlika cena poistenia pohybuje od dvoch eur do približne 3,50 eura na osobu a deň.

„Pre zahraničie je krytie identické, akurát sa poistenie oficiálne označuje ako poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii. Pre zahraničie je možné poistenie na hory uzavrieť zvyčajne len spoločne s poistením liečebných nákladov. Základné poistenie na hory stojí od 1,60 eura do troch eur na osobu a deň, v prípade vyššej rizikovej triedy pre športovcov približne dvojnásobok,“ vymenúva finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Poistenie do hôr
Na trhu je v ponuke aj poistenie do hôr, ktoré by malo kryť záchranné akcie na turistike (Foto: Horská záchranná služba/Facebook)

Ľudia podceňujú riziko

Ako každé poistenie, aj krytie na horách má svoje pravidlá v podobe výluk z poistenia. Ide o presne popísané prípady či okolnosti, pri ktorých poisťovňa škodu nepreplatí. Objavuje sa tam napríklad zneužitie tiesňového volania tým, že si poistený úmyselne vyžiadal pomoc, ktorá nebola potrebná. Poistka bude turistovi na nič aj v prípade, ak by nedodržal bezpečnostné pokyny alebo pokyny horskej služby. Do výluk patrí napríklad aj pohyb v teréne, v ktorom bolo vyhlásené lavínové nebezpečenstvo. Turista tiež príde o poistné plnenie, ak si nehodu v horách privodil pod vplyvom alkoholu, narkotík alebo iných omamných látok. Niektoré poisťovne nepreplatia ani záchranu pri pokuse o samovraždu.

Ľudia pritom podceňujú riziko, ktoré im v horách hrozí. „Najčastejšou chybou je, že mnohí idú do hôr bez poistenia a spoliehajú sa na to, že v rámci Slovenska sú v prípade zranenia či úrazu krytý v rámci zdravotného poistenia. Podľa zákona o horskej službe si však náklady na pátranie či vyslobodzovanie v horách na Slovensku musí hradiť poškodený sám, pokiaľ nemá uzatvorené poistenie do hôr,“ zdôrazňuje hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková. Hovorkyňa poisťovne Wüstenrot Gabriela Holková zase tvrdí, že ľudia okrem podceňovania rizika často porušujú aj rôzne zákazy ako napríklad v prípade vstupu do oblasti s lavínovým nebezpečenstvom, či lyžovanie mimo vyznačených trás. Vyskytujú sa aj výtržnosti a trestná činnosť ako napríklad odpaľovanie pyrotechniky.

Poisťovne tiež odporúčajú, aby si turista pred uzavretím poistenia rozmyslel, akým aktivitám sa počas pobytu na horách bude venovať a podľa toho zvoliť rizikovú skupinu poistenia. Pre rekreačnú turistiku stačí bežné poistenie do hôr. Ak sa niekto bude venovať rizikovým športovým aktivitám ako vysokohorská turistika, turistika po cestách, na ktorých sú umiestnené umelé istiace prekážky, via ferraty, horolezectvo, horská cyklistika, zjazd na bicykli v horskom teréne, freeride na lyžiach a podobne, mal by zvážiť rizikovejší balík poistenia. Pri turistike tiež môže pomôcť aplikácia HZS. Je určená na vyhľadávanie turistov v oblastiach, kde je nedostatočný telefónny signál.