Do finančných zbierok a humanitárnej pomoci pre Ukrajinu sa zapojili aj členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO), ktorá na to upozornila v tlačovej správe. Materské skupiny poisťovní tiež poskytujú pomoc s organizáciou prepravy kolegov zo spoločností lokalizovaných na Ukrajine do bezpečia.


„Poisťovne sú v kontakte s organizáciami neziskového sektora na Slovensku a v krajinách, kde smerujú vojnoví utečenci. Na podporu týchto inštitúcií zriadili aj osobitné fondy, ktorých prostriedky sú určené na pomoc všetkým, ktorí boli vojnou zasiahnutí,“ tvrdí hovorkyňa SLASPO Eva Jacková.

Podľa jej slov príspevky poisťovacích skupín na účely humanitárnej pomoci už prekročili niekoľko miliónov eur. Do finančných zbierok a dobrovoľníckej činnosti sa tiež podľa E. Jackovej zapájajú aj zamestnanci poisťovacích spoločností.

Ako reakciu na sankcie voči Ruskej federácii tiež poisťovacia skupina Generali pôsobiaca v rámci celej Európy zatvorila svoje zastúpenie v Moskve.

Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) tiež v snahe pomôcť riešiť krízovú situáciu ukrajinských utečencov pri prechode hraníc motorovými vozidlami vydala verejný prísľub, že škody na území Slovenska, ktoré spôsobia do 31. marca 2022 vozidlá registrované na Ukrajine, bude hradiť z poistného garančného fondu.

SLASPO tiež pripomína, že vojnové škody, čiže udalosti spôsobené v príčinnej súvislosti s vojnou, inváziou, občianskou vojnou, vzburou, revolúciou, povstaním a štrajkmi na celom svete vylúčené z poistného krytia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: