Začalo to odmietnutím poisťovať lietadlá, teraz už limituje aj cestovné poistenie na Ukrajinu. Hrozba vojnového konfliktu medzi našim východným susedom a Ruskom začala zasahovať aj do poisťovacieho sektora. Poisťovne totiž kalkulujú svoje produkty na základe dlhodobých štatistík a zároveň sa riadia takzvanými výlukami. Inak povedané okolnosťami, ktoré poistné plnenie vylučujú.

To v súčasnosti platí aj pre cestovné poistenie na Ukrajinu. Aj keď na jej území nie je vojna, ministerstvo zahraničných vecí už od polovice februára ľuďom odporúča tam necestovať bez ohľadu na účel cesty. Poisťovne totiž s varovaním pred vojnou či terorizmom pracujú aj vo výlukách cestovného poistenia. Keď sa niekto rozhodne napriek tomu vycestovať do rizikovej oblasti, poistka mu nekryje udalosti, ktoré vojna spôsobí.

„Riziko zranenia či úmrtia poisteného človeka v prípade krízových udalostí mnohonásobne narastá a ak by poisťovňa tieto situácie nedala do výluk, mohla by kvôli plneniu skrachovať,“ vysvetľuje dôvody výluk v poistných podmienkach finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Cestovné poistenie na Ukrajinu

Na varovania rezortu zahraničia nedávno reagovala aj poisťovňa Uniqa s tým, že ak sa klienti napriek tomu rozhodnú tam ísť, cestovné poistenie im nebude platiť v plnom rozsahu. V praxi to znamená, že ak by sa im na území Ukrajiny niečo stalo a bude to následkom vojnového konfliktu, poisťovňa im to nepreplatí. Poistka ich ale bude kryť pri bežných úrazoch či chorobách, ak si to v zmluve dohodli.

Ľuďom, ktorých varovanie rezortu zahraničia zastihlo až po vycestovaní na Ukrajinu, cestovné poistenie platí aj v prípade vojny. Hovorkyňa poisťovne Uniqa Beáta Lipšicová ale dodáva, že „ak by došlo k extrémnym situáciám, možnosti poskytovania asistenčnej služby so zabezpečením repatriácie a poskytovaním zdravotnej starostlivosti môžu byť veľmi obmedzené“.

Stále tiež platí, že sa podobné obmedzenia týkajú iba cestovného poistenia. V prípade, že by na Ukrajine vojnový konflikt naozaj vypukol, zmenila by sa situácia aj pri životných poistkách. Všeobecné podmienky totiž môžu počítať s tým, že poisťovňa neposkytuje „plnenie za poistné udalosti, ktoré nastali v priamej alebo nepriamej súvislosti s vojnovými udalosťami, inváziou a podobne“.

Poistenie na Ukrajinu
Cestovné poistenie na Ukrajinu v súčasnosti nekryje všetky riziká. (Ilustračné foto: Pixabay)

Čierny zoznam krajín

Vo výlukách sa vo všeobecnosti môžu nachádzať aj konkrétne krajiny či oblasti, v ktorých je hrozba vojny či terorizmu dlhodobá. Cestovná poistka sa do týchto krajín spravidla ani nepredáva a poisťovniam by sa to zrejme ani neoplatilo. Niečo podobné podľa M. Búlika hrozí v súčasnosti aj Ukrajine, ktorá sa môže ocitnúť na „čiernom zozname“ výluk vo väčšine poisťovní na trhu.

„To znamená, že si pre pobyt u nášho východného suseda nekúpite jednorazové cestovné poistenie, respektíve nebude vám dočasne platiť celoročné cestovné poistenie. Viem si predstaviť rovnaké dočasné obmedzenie platnosti povinného zmluvného a havarijného poistenia pri autách, ako aj zodpovednosti za škodu ako súčasti rizikového životného poistenia,“ myslí si M. Búlik.

Podľa výkonného riaditeľa Finančného kompasu Mateja Dobiša sa už pre tento krok niektoré poisťovne aj rozhodli. „Aj keď vojna u nášho východného suseda neprebieha, podľa prieskumu, ktorý sme si robili, už Ukrajina figuruje vo väčšine poisťovní medzi rizikovými krajinami. Mimoriadnu situáciu v krajine totiž vyhodnotili ako rizikovú a zahrnuli takúto cestu medzi výluky poistenia,“ tvrdí.

Ohrozené je aj poistenie biznisu

Riziko vojny čoraz viac ohrozuje aj poisťovanie ekonomických činností. Začalo sa to vyhlásením medzinárodných poisťovní, ktoré pre riziko konfliktu nechceli poisťovať lietadlá pre lety nad Ukrajinou. Krajina napriek tomu ubezpečuje, že jej vzdušný priestor je otvorený, chránený a na krytie letov je pripravená poskytnúť aj finančnú pomoc.

Podľa M. Búlika sa poisťovacie domy obávajú zostrelenia civilného lietadla. „Niet sa im čo čudovať, veď v roku 2014 na území Ukrajiny proruskí separatisti zostrelili ruským protilietadlovým systémom Buk lietadlo holandských aeroliniek a spôsobili smrť niekoľkých stoviek pasažierov,“ pripomína analytik.

Konflikt by mohol v prípade firiem spôsobiť aj obmedzenie poisťovania exportu, ktoré za bežných okolností kryje komerčné aj politické riziká. „Faktom však je, že toto poistenie reálne poskytuje len Eximbanka ako špecifická inštitúcia s majetkovou účasťou štátu a Slovensko bude mať aj v prípade konfliktu aj naďalej logicky záujem o udržanie obchodnej výmeny s Ukrajinou,“ hovorí M. Búlik.

Súčasná situácia pritom podobne ako pri cestovnom poistení už zasahuje aj do poistenia prepravy. Hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová pripomína, že sa pri oboch druhoch poistenia postupuje rovnako. Ak teda poistná udalosť nebude súvisieť s aktuálnymi udalosťami na Ukrajine, riziká, ktoré má klient dojednané v poistení má v podstate kryté.

(Inzercia)