NBS dala dve pokuty firme, ktorá vymáha dlhy

Národná banka Slovenska (NBS) dala pokutu firme EOS Slovensko Finance a EOS KSI Slovensko. V oboch prípadoch zhodne po 7 500 eur. Spoločnosť sa previnila tým, že bez udelenia predchádzajúceho súhlasu od NBS vymenovala do svojich štruktúr ako členov štatutárneho orgánu...