Koľko si môžem maximálne požičať?

Každý by si chcel požičať čo možno najvyššiu sumu. Kalkulačka maximálnej výšky úveru vám na základe vášho príjmu vypočíta, aký maximálny úver si môžete zobrať. Kalkulačka zohľadňuje všetky pravidlá Národnej banky Slovenska (NBS), ktoré stanovujú, akú maximálnu sumu vám môže banka požičať.

Maximálna výška úveru

Kalkulačka maximálnej výšky úveru

Ak zadáte všetky potrebné údaje, kalkulačka maximálnej výšky úveru vám vyráta, koľko vám banka na Slovensku môže požičať. Maximálna možná výška úveru pritom zohľadňuje všetky úvery, ktoré už máte. To znamená, že ak nejaký úver už splácate, maximálna suma, ktorú si môžete požičať, sa zníži o výšku súčasného úveru.

Kalkulačka maximálnej výšky úveru zohľadňuje dve kritériá, ktoré NBS sleduje pri požičiavaní. Prvým kritériom je limit na výšku splátok úverov (DSTI) a druhým je limit na celkovú výšku všetkých úverov (DTI).

Limit na výšku splátok úverov (DSTI)

Toto pravidlo nám hovorí, akú časť nášho čistého príjmu môžu pohltiť všetky splátky úverov. Podľa súčasných pravidiel NBS môžu splátky úverov tvoriť najviac 60 percent čistého príjmu žiadateľa zníženého o životné minimum. Od 1. júla 2023 je životné minimum na úrovni 268,88 eura. Na tejto úrovni zostane až do konca júna 2024.

Kalkulačka maximálnej výšky úveru tak z príjmu žiadateľa odpočíta životné minimum a 60 percent tejto sumy tvorí maximálnu možnú splátku, ktorú môže dlžník mesačne platiť. Napríklad ak niekto v čistom zarába 1 000 eur, maximálna možná splátka, ktorú by mohol teoreticky platiť, je 438,62 eura.

V skutočnosti výška jeho splátky musí byť ešte nižšia, pretože banky musia pri tomto výpočte navýšiť úrok o dva percentuálne body. To znamená, že ak niekto má platiť štvorpercentný úrok, musí sa do stanoveného limitu zmestiť aj v prípade, že by bol úrok na úrovni šesť percent.

Kalkulačka maximálnej výšky úveru na základe maximálnej možnej splátky, výšky úrokovej sadzby a doby splatnosti vypočíta, aký maximálny úver by mohol žiadateľ dostať.

Limit na celkovú výšku všetkých úverov (DTI)

Podľa tohto pravidla by celková zadlženosť žiadateľa o úver nemala presiahnuť 8-násobok jeho ročného príjmu. Malá časť klientov pritom môže dostať výnimku a prekročiť túto hranicu. Vo väčšine prípadov platí, že ak klient zarába 1 000 eur v čistom, banka mu môže požičať podľa tohto pravidla najviac 96-tisíc eur.

Ľudia, ktorí majú nad 40 rokov, si môžu požičať ešte menej. Od januára 2023 platí, že ľuďom nad 40 rokov sa za každý rok nad touto hranicou znižuje maximálna možná výška hypotéky o 0,25 percenta ročného príjmu. Človek vo veku 41 rokov si tak môže požičať najviac 7,75-násobok svojho ročného príjmu a 42-ročný človek len 7,5-násobok. NBS chce takto zabrániť tomu, aby ľudia odchádzali do penzie s vysokými hypotékami.

Kalkulačka maximálnej výšky úveru obe pravidlá (DTI i DSTI) kombinuje. Platí pritom, že ak niekomu podľa jedného pravidla vyjde nižší maximálny úver ako podľa druhého, banka mu musí požičať tú nižšiu sumu. Napríklad ak by si niekto podľa DTI mohol požičať 96-tisíc eur a podľa DSTI 68-tisíc eur, banka mu môže poskytnúť hypotéku len vo výške 68-tisíc eur.

Kalkulačka maximálnej výšky úveru
Kalkulačka maximálnej výšky úveru na základe vášho príjmu vypočíta, koľko si môžete najviac požičať (Ilustračné foto: Depositphotos)

Kalkulačka maximálnej výšky úveru: Ako si požičať viac

Z pravidiel, ktoré platia pri určení najvyššieho možné úveru, možno vyčítať, že viac peňazí si môžu požičať mladší ľudia s vyšším príjmom. Zároveň o maximálnej možnej výške úveru rozhoduje aj splatnosť úveru a úroková sadzba.

Čím je splatnosť úveru dlhšia, tým je nižšia mesačná splátka. Z toho vyplýva, že na základe limitu DSTI si žiadateľ, ktorý bude úver splácať dlhšie, môže požičať viac peňazí. Napríklad ak má niekto čistý príjem vo výške 1 000 eur, môže si v prípade 4-percentného úroku zobrať hypotéku s 20-ročnou splatnosťou v maximálnej výške 61 230 eur. Ak splatnosť natiahne na 25 rokov, maximálna výška hypotéky narastie na 68 085 eur. A v prípade 30-ročnej splatnosti si môže požičať 73 167 eur.

Podobné je to aj v prípade úrokovej sadzby. Čím je nižšia, tým vyššiu sumu si môže žiadateľ požičať. Napríklad človek s čistým príjmom 1 000 eur si môže v prípade úroku vo výške 5,5 percenta a so splatnosťou úveru na 30 rokov požičať najviac 62 738 eur. Ak by úroková sadzba bola len trojpercentná, môže si požičať 81 717 eur. Ešte na začiatku roku 2022, keď banky dávali úvery s úrokom okolo 0,5 percenta, by si tento žiadateľ mohol požičať až 96-tisíc eur. Zastavil by ho tak až limit DTI.

Ak si chce niekto požičať čo možno najvyššiu sumu, mal by preto zvoliť čo najdlhšiu dobu splatnosti úveru a zároveň hľadať banku, ktorá mu poskytne najvýhodnejší úrok.

Kalkulačka maximálnej výšky úveru pracuje na základe pravidiel, ktoré stanovila NBS. Tá ich zaviedla, aby ochránila ekonomiku ako aj samotných dlžníkov pre prílišným zadlžovaním.

Ak si chcete požičať vyššiu sumu peňazí, mali by ste zvážiť tieto aspekty:

  • Osobné a rodinné financie: Preskúmajte svoje osobné a rodinné financie a zistite, akú veľkú časť svojho príjmu môžete obetovať na splátky úveru.
  • Železná rezerva: Uistite sa, že máte dostatok peňazí v železnej rezerve na pokrytie nečakaných výdavkov alebo životných zmien, ako je strata zamestnania alebo zdravotné problémy.
  • Finančné ciele a priority: Pred požičaním veľkej sumy peňazí zvážte svoje finančné ciele a priority. Rozhodnite sa, či je úver potrebný pre dosiahnutie vašich cieľov alebo či existujú iné spôsoby, ako ich dosiahnuť bez toho, aby ste si požičali veľa peňazí.
  • Úrokové sadzby a podmienky úveru: Preskúmajte úrokové sadzby a podmienky úveru, ktoré ponúkajú rôzne finančné inštitúcie. Vyberte si úver, ktorý ponúka najnižšiu úrokovú sadzbu a najlepšie podmienky splatnosti.
  • Výdavky a životný štýl: Zvážte, ako bude úver ovplyvňovať váš životný štýl a výdavky. Uistite sa, že ste ochotní uskutočniť potrebné zmeny vo svojom životnom štýle, aby ste zvládli splátky úveru. Pomôcť môže napríklad to, že ešte predtým, ako si zoberiete úver, budete si predpokladanú mesačnú splátku odkladať bokom. Zistíte tak, či úver zvládnete splácať.

Vyskúšajte aj ďalšie hypotekárne kalkulačky portálu Finsider