Kalkulačka predčasného dôchodku v roku 2024

Chcete vedieť, na akú výšku predčasného starobného dôchodku budete mať približne nárok? Odpoveď vám môže dať kalkulačka na výpočet predčasného dôchodku ekonomického portálu Finsider. Do kalkulačky stačí zadať hrubý mesačný príjem v eurách, počet odpracovaných rokov a tiež počet mesiacov, ktoré vám zostávajú do dovŕšenia dôchodkového veku. Na základe toho kalkulačka vypočíta približnú sumu mesačného predčasného dôchodku. Kalkulačka počíta s aktuálnou valorizáciou dôchodkov.

Kalkulačka na výpočet predčasného dôchodku

Kalkulačka na výpočet predčasného dôchodku
Poznámka: Kalkulačka na výpočet predčasného dôchodku ráta len informatívnu výšku predčasnej penzie.

Kto má nárok na predčasný dôchodok:

 • Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe skôr ako dovŕši svoj dôchodkový vek.
 • Predčasný dôchodok môže pomôcť tým, ktorí napríklad tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu, prípadne si dlhodobo prácu nedokážu nájsť a nemajú iné možnosti riešenia.
 • Podmienkou teda je, že si budúci penzista počas pracovného života platí starobné dôchodkové poistenie ako zamestnanec, podnikateľ alebo dobrovoľný poistenec.
 • Nárok na dávku v prípade predčasného dôchodku má poistenec, ak získal aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia.
 • Poistencovi chýbajú najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, alebo získal najmenej 40 rokov dôchodkového poistenia.
 • Ak niekto získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nevzťahuje sa na neho veková podmienka. Keď splní aj ostatné zákonné podmienky, vznikne mu nárok na predčasný starobný dôchodok, aj keď mu chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku.
 • Suma predčasného starobného dôchodku musí byť vyššia ako 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
 • Od 1. októbra 2023 do 30. júna 2024 ide o sumu 430,20 eura mesačne. Kalkulačka na výpočet predčasného dôchodku s týmto obmedzením ráta.
 • Žiadateľ musí mať ukončený pracovný pomer a nesmie pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platí odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok.

výpočet predčasného dôchodku

Kalkulačka na výpočet predčasného dôchodku počíta približnú výšku penzie (Ilustrácia: DALL·E)

Výpočet predčasného dôchodku v rámci rokov

Suma dôchodku ľudí, ktorí chcú ísť do penzie skôr, musí byť vyššia ako 430,20 eura mesačne. Musia mať aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia a chýbajú im najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Ľudia ale môžu odísť do predčasnej penzie aj po 40 rokoch platenia dôchodkového poistenia. V tomto prípade sa neprihliada na výšku starobnej penzie ani na to, koľko rokov zostáva poistencovi do riadneho dôchodku.

Príklad č. 1 (výpočet predčasného dôchodku v rámci rokov):

 • Poistenka narodená 1. januára 1962
 • Počet vychovaných detí: 0
 • Dôchodkový vek je 63 rokov
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 1. máj 2025
 • O predčasný dôchodok môže požiadať od 1. mája 2023
 • Výška jej mesačného dôchodku musí byť aspoň 430,20 eura.

Príklad č. 2 (výpočet predčasného dôchodku v rámci rokov):

 • Poistenec narodený 1. januára 1963
 • Dôchodkové poistenie platil od 20 rokov veku života
 • Počet vychovaných detí: 0
 • Dôchodkový vek je 63 rokov
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 1. júl 2026
 • Poistenec môže žiadať o predčasný dôchodok po 40 rokoch

výpočet predčasného dôchodku

Portál Finsider pripravil kalkulačku na výpočet predčasného dôchodku (Ilustračné foto: Freepik/výpočet predčasného dôchodku)

Výpočet predčasného dôchodku v rámci sumy:

Príklad č. 1 (výpočet predčasného dôchodku v rámci sumy):

 • Budúci dôchodca platil dôchodkové poistenie presne 39 rokov. Počas týchto rokov jeho mzda bola na úrovni priemernej mzdy. Jeho osobný mzdový bod teda bude na úrovni 1. Nárok na odchod do riadnej starobnej penzie mu vznikne až 5. júla 2024. O predčasný dôchodok požiada presne 8. decembra 2023.
 • Dôchodková hodnota na rok 2023 je na úrovni 16,4764 eura a na rok 2024 je na úrovni 17,7688 eura.
 • Jeho dôchodková dávka sa teda určí ako: 1 x 39 x 16,4764 = 642,60 eura (po zaokrúhlení).
 • Ak penzista podá žiadosť o predčasný dôchodok v decembri, respektíve presne sedem mesiacov pred riadnym dôchodkom, jeho penzia by bola na úrovni 620,20 eura.
 • Tento dôchodok ale ešte musí prejsť riadnou a mimoriadnou valorizáciou na úrovni 11,8 percenta a 10,6 percenta. Predčasná penzia potom bude vo výške 767 eur mesačne.
 • Od začiatku budúceho roka sa mu tento dôchodok znovu valorizuje, ale už iba o 3,6 percenta. Od januára bude dostávať 794,70 eura.
 • Ak penzista počká so žiadosťou až do júla budúceho roku (presne 210 dní), bude sa jeho dôchodok počítať ako: 1 x 39,5754 x 17,7688 = 703,30 eura (po zaokrúhlení).
 • Tento dôchodok ale ešte musí prejsť riadnou valorizáciou na úrovni 14,5 percenta. Starobný dôchodok bude v takom prípade 805,30 eura mesačne.

Príklad č. 2 (výpočet predčasného dôchodku v rámci sumy):

 • Budúci dôchodca platil dôchodkové poistenie presne 40 rokov. Počas týchto rokov jeho mzda bola na úrovni priemernej mzdy. Jeho osobný mzdový bod teda bude na úrovni 1. Nárok na odchod do riadnej starobnej penzie mu vznikne až 5. júla 2024. O predčasný dôchodok požiada presne 8. decembra 2023.
 • Dôchodková hodnota na rok 2023 je na úrovni 16,4764 eura a na rok 2024 je na úrovni 17,7688 eura.
 • Jeho dôchodková dávka sa teda určí ako: 1 x 40 x 16,4764 = 659,10 eura (po zaokrúhlení).
 • Keď penzista podá žiadosť o predčasný dôchodok v decembri, respektíve presne sedem mesiacov pred riadnym dôchodkom, jeho penzia by bola na úrovni 645,30 eura.
 • Tento dôchodok ale ešte musí prejsť riadnou a mimoriadnou valorizáciou na úrovni 11,8 percenta a 10,6 percenta. Predčasná penzia potom bude vo výške 798 eur mesačne.
 • Od začiatku budúceho roka sa mu tento dôchodok znovu valorizuje, ale už iba o 3,6 percenta. Od januára bude dostávať 826,80 eura.
 • Ak penzista počká so žiadosťou až do júla budúceho roka (presne 210 dní), bude sa jeho dôchodok počítať ako: 1 x 40,5754 x 17,7688 = 721 eur (po zaokrúhlení).
 • Tento dôchodok ale ešte musí prejsť riadnou valorizáciou na úrovni 14,5 percenta. Starobný dôchodok bude v takom prípade 824,50 eura mesačne.