Kalkulačka daňového bonusu na deti 2022

Vypočítajte si sumu daňového bonusu. Kalkulačka daňového bonusu na dieťa pre rok 2022 portálu Finsider vypočíta celkovú výšku bonusu, na ktorú má rodič mesačne nárok. Do kalkulačky stačí zadať počet detí v jednotlivých vekových kategóriách. Aktuálne sumy platia od 1. januára 2022.

Kalkulačka daňového bonusu platná v roku 2022:

Daňový bonus na deti (€):

Daňový bonus je rozdelený na tri vekové kategórie – daňový bonus na dieťa do šesť rokov veku, od šesť do 15 rokov a na deti staršie ako 15 rokov veku. Od 1. januára 2022 je daňový bonus na deti do šesť rokov veku vo výške 47,14 eura, na deti od šesť do 15 rokov veku bonus na úrovni 43,60 eura na deti staršie ako 15 rokov je suma 23,57 eura mesačne.

Bonus podľa vekuMesačná suma od 1. januára 2022Ročná suma od 1. januára 2022
dieťa do 6 rokov47,14 €565,68 €
dieťa od 6 rokov do 15 rokov43,60 €523,20 €
dieťa nad 15 rokov23,57 €282,84 €
Zdroj: Slov-lex (kalkulačka daňového bonusu)

Zvýšenie bonusu od 1. júla 2022

Vládna koalícia v rámci opatrení na zmiernenie zdražovania predstavila aj dlhodobé opatrenia. Jedným z nich je aj dvojfázové zvyšovanie daňového bonusu na deti. Prvýkrát by sa mal bonus na všetky vekové kategórie zvýšiť od 1. júla tohto roka. Druhýkrát sa sumy zvýšia od januára 2023. Opatrenie ešte musí schváliť parlament a zákon podpísať prezidentka.

Od júla by sa potom bonus na deti do šesť rokov zvýšil na úroveň 70 eur, na deti od šesť do 15 rokov rovnako na 70 eur a na deti nad 15 rokov zase na sumu 40 eur mesačne. Od 1. januára 2023 sa má zvýšiť daňový bonus na deti do šesť rokov a na deti od šesť do 15 rokov na sto eur. Bonus na deti nad 15 rokov zase stúpne na 50 eur mesačne.

Kalkulačka daňového bonusu od 1. júla 2022:

Daňový bonus na deti (€):

Kto a kedy má nárok na daňový bonus:

 • Zamestnanci, živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).
 • Uplatňuje sa mesačne alebo raz ročne.
 • V roku 2022 je podmienkou minimálny príjem 3 876 eur za rok alebo 323 eur mesačne.
 • Živnostníci a iné SZČO nemôžu vykázať daňovú stratu.
 • Pri súbehu príjmu zo zamestnania a podnikania sa posudzuje každý z nich zvlášť.
 • Nárok na bonus majú aj daňoví nerezidenti, ak je 90 percent ich príjmu zo zdrojov na Slovensku.

Ako sa uplatňuje daňový bonus:

 • Rodičia si môžu bonus uplatniť na vlastné či osvojené deti, deti v náhradnej starostlivosti, alebo aj na nevlastné dieťa.
 • Nárok vzniká od toho mesiaca, kedy sa dieťa narodí až do 25. roku života dieťaťa, ak zároveň chodí na denné štúdium strednej či vysokej školy.
 • Bonus si môže uplatňovať len jeden z rodičov, s ktorým dieťa žije v domácnosti.
 • Zamestnanci si naň uplatňujú nárok u zamestnávateľa a musia predložiť rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy a vyplniť vyhlásenie na jeho uplatnenie.
 • Podnikatelia si na bonus nárokujú pri daňovom priznaní, kde vypĺňajú oddiel, kde sa uvádza meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa a mesiace, za ktoré si daňový bonus na dieťa živnostník uplatňuje.
 • K daňovému priznaniu musí podnikateľ priložiť kópiu rodného listu a potvrdenie o návšteve školy.

Nárok na daňový bonus a dotáciu na obed:

 • Rodičia si pri deťoch od šesť do 15 rokov veku môžu vybrať medzi daňovým bonusom tejto vekovej kategórie alebo dotáciou na stravu.
 • Výber sa týka rodičov detí posledných ročníkov v materskej škole alebo detí na základnej škole.
 • Rodič si môže uplatniť vždy len jednu z možností.
 • Nárok na bonus aj dotáciu majú rodičia vtedy, keď dieťa chodí do škôlky či školy, kde je 50 percent detí z rodín v hmotnej núdzi, dieťa je z rodiny v hmotnej núdzi alebo je príjem rodiny nižší ako životné minimum.
 • Výška dotácie na stravu je 1,30 eura na jeden deň.
Kalkulačka daňového bonusu
Kalkulačka daňového bonusu vypočíta celkovú výšku bonusu na dieťa. (Ilustračné foto: Freepik)

Príklad na daňový bonus vo výplate 2022

Príklad č. 1:

 • Hrubá mzda: 800 eur/mesačne
 • Daňový bonus: na dieťa do 6 rokov veku
 • Daňový bonus: na dieťa nad 15 rokov veku
Časť mzdySuma
Hrubá mzda800 €
Daň z príjmu59,13 €
Daňový bonus na dieťa70,71€
Čistá mzda704,38 €
Čistá mzda bez daňového bonusu633,67 €
Výpočet redakcie Finsideru (kalkulačka daňového bonusu)

Príklad č. 2:

 • Hrubá mzda: 1 000 eur/mesačne
 • Daňový bonus: na dieťa do 6 rokov veku
 • Daňový bonus: na dieťa od 6 do 15 rokov veku
 • Daňový bonus: nad 15 rokov veku
Časť mzdySuma
Hrubá mzda1 000 €
Daň z príjmu92,04 €
Daňový bonus na dieťa114,31€
Čistá mzda888,27 €
Čistá mzda bez daňového bonusu773,96 €
Výpočet redakcie Finsideru (kalkulačka daňového bonusu)

Príklad č. 3:

 • Hrubá mzda: 1 500 eur/mesačne
 • Daňový bonus: na dve deti do 6 rokov veku
Časť mzdySuma
Hrubá mzda1 500 €
Daň z príjmu174,30 €
Daňový bonus na dieťa94,28€
Čistá mzda1 218,97 €
Čistá mzda bez daňového bonusu1 124,69€
Výpočet redakcie Finsideru (kalkulačka daňového bonusu)