Kalkulačka daňového bonusu na deti 2024

Vypočítajte si sumu daňového bonusu. Kalkulačka daňového bonusu na dieťa pre rok 2024 portálu Finsider vypočíta celkovú výšku bonusu, na ktorú má rodič mesačne nárok. Do kalkulačky stačí zadať počet detí v jednotlivých vekových kategóriách. Aktuálne sumy platia od 1. januára 2024.

Daňový Bonus Kalkulačka

Daňový Bonus Kalkulačka

Daňový bonus je rozdelený na dve vekové kategórie – daňový bonus na dieťa do 18 rokov veku a staršie ako 18 rokov veku. Daňový bonus na deti do 18 rokov veku vo výške 140 eur a na deti staršie ako 18 rokov je suma 50 eur mesačne.

Bonus podľa vekuMesačná suma od 1. januára 2024Ročná suma od 1. januára 2024
dieťa do 18 rokov140 €1 680 €
dieťa nad 18 rokov50 €600 €
Zdroj: Slov-lex (kalkulačka daňového bonusu)

Ako sa počíta daňový bonus:

 • V praxi sa reálna výška bonusu počíta podľa príjmu a počtu detí.
 • 20 % z čiastkového základu dane v prípade 1 dieťaťa,
 • 27 % z čiastkového základu dane v prípade 2 detí,
 • 34 % z čiastkového základu dane v prípade 3 detí,
 • 41 % z čiastkového základu dane v prípade 4 detí,
 • 48 % z čiastkového základu dane v prípade 5 detí,
 • 55 % z čiastkového základu dane v prípade 6 a viacerých detí.
 • Keď na maximálny daňový bonus nestačí príjem jedného rodiča, môže pripočítať aj zárobky druhého.
 • Na daňový bonus u živnostníka či zamestnanca má nárok každý s príjmom už od jedného eura.

Kto a kedy má nárok na daňový bonus:

 • Zamestnanci, živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).
 • Uplatňuje sa mesačne alebo raz ročne.
 • Živnostníci a iné SZČO nemôžu vykázať daňovú stratu.
 • Pri súbehu príjmu zo zamestnania a podnikania sa posudzuje každý z nich zvlášť.
 • Nárok na bonus majú aj daňoví nerezidenti, ak je 90 percent ich príjmu zo zdrojov na Slovensku.
 • Rodičia si môžu bonus uplatniť na vlastné či osvojené deti, deti v náhradnej starostlivosti, alebo aj na nevlastné dieťa.
 • Nárok vzniká od mesiaca, kedy sa dieťa narodí až do 25. roku jeho života, ak zároveň študuje.
 • Bonus si môže uplatňovať len jeden z rodičov, s ktorým dieťa žije v domácnosti.
 • Zamestnanci si uplatňujú nárok u zamestnávateľa a musia predložiť aj potrebné dokumenty.
 • Podnikatelia si na bonus nárokujú pri daňovom priznaní, kde vypĺňajú príslučný oddiel.
 • K daňovému priznaniu musí podnikateľ priložiť aj potrebné dokumenty.
Kalkulačka daňového bonusu
Kalkulačka daňového bonusu portálu Finsider vypočíta jeho výšku v roku 2024 (ilustračné foto: Depositphotos)

Kalkulačka daňového bonusu a príklady:

Príklad č. 1 na zamestnanca:

 • Hrubá mzda: 800 eur/mesačne
 • Daňový bonus: na dieťa do 18 rokov veku
 • Daňový bonus: na dieťa nad 18 rokov veku
Časť mzdySuma
Hrubá mzda800 €
Daň z príjmu42,23 €
Daňový bonus na dieťa187,06 €
Čistá mzda837,63 €
Výpočet redakcie portálu Finsider (kalkulačka daňového bonusu)

Príklad č. 2 na zamestnanca:

 • Hrubá mzda: 1 500 eur/mesačne
 • Daňový bonus: na dve deti nad 18 rokov veku
Časť mzdySuma
Hrubá mzda1 500 €
Daň z príjmu157,41 €
Daňový bonus na dieťa190 €
Čistá mzda1 331,59 €
Výpočet redakcie portálu Finsider (kalkulačka daňového bonusu)

Koľko musí zarobiť živnostník v roku 2023, aby mal maximálny daňový bonus:

Počet detí do 18 rokovPočet detí nad 18 rokovMaximálny daňový bonusCelkový ročný príjem
101 680 €29 564,70 €
203 360 €35 870,32 €
305 040 €38 249,41 €
01600 €16 064,70 €
021 200 €19 675,80 €
031 800 €21 800 €
112 280 €29 675,80 €
Pozn.: Výpočet pre daňový bonus u živnostníka vychádza z predpokladu, že v roku 2023 platí minimálne odvody a uplatňuje si paušálne výdavky. (Výpočet redakcie ekonomického portálu Finsider)