Kalkulačka havarijného poistenia vozidla 2024

Chcete vedieť, aká je cena havarijného poistenia za vaše auto? Odpoveď vám môže dať kalkulačka, ktorú pripravil portál Finsider v spolupráci s portálom Najpoistenie.sk. Do zadania kalkulačky treba uviesť požadované údaje, ktorými vás kalkulačka prevedie. Vo výsledku vám kalkulačka ukáže najlacnejšiu ponuku na poistku, ktorú si môžete rovno aj objednať. Cena havarijného poistenia bude vo výsledku porovnávaná v rámci ponuky rôznych poisťovní.

Kalkulačka je nastavená tak, že v prvom kroku do nej stačí zadať evidenčné číslo vozidla. Na základe verejne dostupných údajov kalkulačka automaticky zistí, o aké auto ide, aký má výkon, rok výroby či zdvihový objem valcov. V prípade nového auta, ktoré ešte nemá pridelené evidenčné číslo, je potrebné údaje o aute vypísať. V druhom kroku musí používateľ zadať údaje o sebe. Na základe týchto údajov bude vypočítaná cena havarijného poistenia na vaše vozidlo. Ponuky budú zoradené od najlacnejšej.

Čo je to havarijné poistenie vozidla

 • Havarijné poistenie slúži ako finančné krytie pri škodách na vlastnom vozidle. Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia (PZP) kryje škody aj na vozidle, ktoré napríklad zapríčinilo nehodu. PZP chráni len poškodeného.
 • Tento produkt tak nepokrýva škody, ktoré vzniknú na inom vozidle. Poistné plnenie sa vždy týka len poisteného vozidla. Na rozdiel od PZP, ktoré musí mať každé vozidlo pohybujúce sa na ceste, tak ide o nepovinné poistné krytie.
 • Havarijné poistenie kryje viaceré riziká ako napríklad škody po dopravnej nehode, škody spôsobené prírodným živlom, zrážku so zverou, škody spôsobené vandalizmom či krádežou, stratu batožiny či škody nu čelnom skle.
 • Pri havarijnom poistení vozidla navyše nezáleží na tom, či jeho vlastník dokáže vinníka identifikovať. Poisťovňu bude zaujímať dokumentácia. Nehodu je potrebné zdokumentovať a v niektorých prípadoch aj privolať políciu.
 • Medzi najčastejšie hlásené škody v rámci havarijného poistenia vozidiel podľa štatistík poisťovní patrí stret so zverou, výkyvy extrémne nepriaznivého počasia, poškodenie čelného skla, krádeže či vandalizmus.
 • Tento produkt je odborníkmi odporúčaný najmä pri nových vozidlách alebo autách s vyššou hodnotou.
Cena havarijného poistenia
Aká je cena havarijného poistenia? (Ilustračné foto: Depositphtotos/cena havarijného poistenia)

Ako sa určuje cena havarijného poistenia

 • Pri poistení sa najprv určuje poistná suma, ktorá sa odvíja od samotného vozidla. Ide o maximálnu sumu, ktorá môže byť pri škode na vozidle vyplatená. Poisťovne určujú poistnú sumu z hodnoty vozidla v čase, keď sa vyrobilo.
 • Okrem toho sa pri poistnej sume berú do úvahy druh a značka vozidla, objemu motora, výška zľavy poisťovne, vybraných služieb v rámci zmluvy, ďalej od nastavených pripoistení či výšky spoluúčasti pri poistnej udalosti.
 • Súčasťou zmluvy býva aj spoluúčasť, ktorá predstavuje náklady za časť škody, ktorú zaplatí majiteľ vozidla. Väčšina spoluúčastí v ponukách poisťovní na slovenskom trhu sa pohybuje v hodnote od päť do desať percent.
 • O cene poistky tak rozhoduje aj spoluúčasť. Stanoví sa pevnou sumou a vždy sa odpočíta od celkovej výšky vyplateného plnenia z poistnej udalosti. Čím vyššia je spoluúčasť pri poistení, tým lacnejšie je aj poistenie.
 • V zásade platí, že čím je vozidlo drahšie a výkonnejšie, tým vyššia je aj cena poistenia. Pre istotu poistného plnenia odborníci odporúčajú vždy privolať na miesto nehody ši škodovej udalosti políciu.
cena havarijného poistenia
Cena havarijného poistenia sa určuje podľa hodnoty vozidla v roku výroby (Ilustračné foto: Peter Csernák)

Čo všetko kryje havarijné poistenie

 • Predmetom poistenia sa rozumie vozidlo, jeho časti a príslušenstvo tvoriace povinnú a štandardnú výbavu uvedené v poistnej zmluve.
 • Poistka môže kryť:
  • haváriu vozidla, zrážku alebo stret vozidla so zverou, poškodenie alebo zničenie vozidla pri jeho parkovaní,
  • poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov hlodavcami, vandalizmus, krádež či odcudzenie,
  • poškodenie alebo zničenie zasklenia vozidla, živelnú udalosť, lúpež v zmysle trestného zákona, batožinu,
  • zvláštnu výbavu, smrť a trvalé následky osôb prepravovaných v poistenom vozidle, náklady na odťah,
  • pripoistenie čelného skla, finančné straty v prípade totálnej škod, iné poistné riziká podľa ponuky poisťovne.