Kalkulačka DPH: Vypočítajte si výšku dane z pridanej hodnoty

S daňou s pridanej hodnoty (DPH) prichádza do kontaktu každý. Či už ide o spotrebiteľa alebo podnikateľa. Kalkulačka DPH portálu Finsider dokáže jednoducho vypočítať nielen výšku DPH ale aj sumu bez dane i s daňou.

DPH Kalkulačka

Kalkulačka DPH

Kalkulačka DPH potrebuje poznať len sumu, ktorú zadáte do prvého riadku. Zároveň si vyberiete výšku DPH – tá je na Slovensku na úrovni 20 % v prípade väčšiny tovarov a služieb a pri niektorých tovaroch a službách je vo výške 10 %. Okrem toho je potrebné zvoliť, či ste sumu zadali s DPH alebo bez DPH.

Na základe zadaných údajov vám kalkulačka DPH vypočíta sumu bez DPH, sumu s DPH ako aj samotnú výšku dane.

Ako sa počíta DPH?

DPH je daň, ktorá sa pridáva k cene tovaru alebo služby v každej fáze dodávateľského reťazca, od výroby až po konečnú spotrebu. Každý podnikateľ, ktorý je registrovaný ako platiteľ DPH, má právo na odpočet DPH, ktorý zaplatil pri nákupe tovaru alebo služieb potrebných pre svoju činnosť. V konečnom dôsledku je celková suma DPH zaplatená konečným spotrebiteľom.

V každej krajine sú určené rôzne sadzby DPH, ktoré sa môžu líšiť podľa druhu tovaru alebo služby. Všeobecná sadzba DPH je najčastejšie používaná a platí pre väčšinu tovarov a služieb. Okrem toho môžu existovať znížené sadzby alebo nulové sadzby DPH pre určité druhy tovaru alebo služieb, ako sú potraviny, lieky alebo vzdelávacie služby. Na Slovensku nulová sadzba DPH neexistuje.

Výpočet DPH závisí od toho, či chcete vypočítať sumu DPH pre danú čiastku s DPH alebo bez DPH. Nasledujúce vzorce vám pomôžu spočítať DPH v oboch prípadoch:

a) Výpočet DPH z čiastky bez DPH:

DPH = Cena bez DPH × Sadzba DPH

b) Výpočet DPH z čiastky s DPH:

DPH = (Cena s DPH ÷ (1 + Sadzba DPH)) × Sadzba DPH

Príklad výpočtu DPH

Predstavte si, že máte tovar s cenou bez DPH v hodnote 100 €, pričom sadzba DPH je 20 %. Ako vypočítate DPH a cenu s DPH?

a) Výpočet DPH z čiastky bez DPH:

DPH = Cena bez DPH × Sadzba DPH
DPH = 100 € × 0,20 (20 %)
DPH = 20 €

b) Výpočet ceny s DPH:

Cena s DPH = Cena bez DPH + DPH
Cena s DPH = 100 € + 20 €
Cena s DPH = 120 €

Teraz si predstavte, že máte tovar s cenou s DPH v hodnote 120 € a sadzbou DPH 20 %. Ako vypočítate DPH a cenu bez DPH?

a) Výpočet DPH z čiastky s DPH:

DPH = (Cena s DPH ÷ (1 + Sadzba DPH)) × Sadzba DPH
DPH = (120 € ÷ (1 + 0,20)) × 0,20
DPH = (120 € ÷ 1,20) × 0,20
DPH = 100 € × 0,20
DPH = 20 €

b) Výpočet ceny bez DPH:

Cena bez DPH = Cena s DPH – DPH
Cena bez DPH = 120 € – 20 €
Cena bez DPH = 100 €

Výpočet DPH je dôležitou súčasťou obchodovania a účtovníctva, a to nielen pre podnikateľov, ale aj pre spotrebiteľov, ktorí chcú vedieť, koľko zaplatia za tovar alebo služby vrátane dane. Mnohí ľudia majú problém s tým, ak majú sumu s DPH a majú z nej vypočítať čiastku bez DPH. Kalkulačka DPH dokáže aj takýto problém veľmi jednoducho vyriešiť.

kalkulačka DPH
Kalkulačka DPH automaticky vyráta sumu s DPH i bez DPH (Ilustračné foto: Depositphotos)

Ako vám môže kalkulačka DPH pomôcť?

Podnikateľ, ktorý vystavuje faktúru

Máte firmu a potrebujete vystaviť faktúru za poskytnuté služby. Zadáte čistú sumu do kalkulačky, zvolíte príslušnú sadzbu a kalkulačka DPH vám okamžite vypočíta sumu s DPH a samotnú výšku DPH, ktorú môžete uviesť na faktúre.

Spotrebiteľ, ktorý nakupuje v obchode

Chystáte sa na nákup a chcete vedieť, koľko zaplatíte vrátane DPH. Stačí, ak do kalkulačky zadáte sumu bez DPH, zvolíte sadzbu dane a kalkulačka DPH vám vypočíta celkovú sumu s DPH.

Účtovník, ktorý kontroluje faktúry

Ako účtovník potrebujete overiť správnosť výpočtov DPH na prijatých či odoslaných faktúrach. Kalkulačka DPH vám poskytne rýchle a presné výsledky, čo ušetrí čas a znižuje riziko chýb.

Dve sadzby dane

Na Slovensku platí štandardná výška DPH na úrovni 20 percent. Okrem toho na niektoré tovary a služby sa uplatňuje znížená sadzba DPH vo výške 10 %. Nižšia sadzba DPH platí napríklad na tieto tovary a služby:

 • chladené alebo čerstvé hovädzie mäso,
 • mäso zo svíň,
 • mäso a droby z hydiny,
 • mäso z králikov,
 • živé ryby,
 • filé,
 • maslo,
 • mlieko,
 • smotana,
 • antibiotiká,
 • farmaceutické výrobky,
 • určité sanitárne výrobky z plastu,
 • tlačené knihy,
 • hudobniny,
 • niektoré pomôcky pre zdravotne postihnutých občanov,
 • ortopedické zariadenia,
 • kontaktné šošovky,
 • okuliarové šošovky.
 • Hotelové a podobné ubytovacie služby,
 • turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby,
 • prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov,
 • ostatné ubytovacie služby (ubytovacie služby v študentských domovoch alebo internátoch, služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov a iné).